Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Ερώτηση πέντε βουλευτών κι όχι βολευτών!

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκη

ΘΕΜΑ: Διοικητικός, πειθαρχικός και ποινικός έλεγχος της συμβολαιογράφου κ. Αικατερίνης Πελέκη: Βασίζει συμβόλαια μεταβίβασης δημόσιας περιουσίας σε μη δημοσιευμένη και συνεπώς ανυπόστατη Υπουργική Απόφαση;

Πληροφορηθήκαμε και εμείς , όπως και ο κάθε Έλληνας πολίτης από την εκπομπή «Το κουτί της Πανδώρας» του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη … ότι τα συμβόλαια ανταλλαγής με τα οποία υλοποιήθηκαν σκανδαλωδώς αδιαφανείς μεταβιβάσεις ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, με «ενδιάμεσους» την ηγετική ομάδα της Μονής Βατοπεδίου, και τα οποία συνετάγησαν από την Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Αικατερίνη Πελέκη, σύζυγο Γεωργίου Βουλγαράκη, βασίζονται και παραπέμπουν στην Υπουργική Απόφαση 3822/25-1-2005 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο στα συμβόλαια δεν αναφέρεται το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η ως άνω απόφαση, ούτε επισυνάπτεται αντίγραφό της σε αυτά.
Επειδή η ως άνω Υπουργική Απόφαση είναι καίριας σημασίας για την ισχύ των συνταχθέντων συμβολαίων, δεδομένου ότι νομιμοποιεί την δυνατότητα να συμβάλλεται σε αυτά η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, και η δημοσίευσή της, πάντως δε η επισύναψή της στα κρίσιμα συμβόλαια αποτελεί ουσιαστικό τύπο, που έχει άρρηκτη σχέση με την ασφάλεια του δικαίου, την ασφάλεια των συναλλαγών και πρώτιστα την διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.
Επειδή για το σύνολο των ανταλλαγών και μεταβιβάσεων με ενδιάμεσο την Μονή Βατοπεδίου έχει ήδη διαταχθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εισαγγελική έρευνα για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων,
Α. Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Υφίσταται η επικαλούμενη Υπουργική Απόφαση 3822/25-1-2005 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
2. Σε ποιο αριθμό ΦΕΚ έχει δημοσιευθεί;
3. Αν δεν έχει δημοσιευθεί, με δεδομένο τον κανονιστικό της χαρακτήρα, είναι υποστατή;
4. Είναι νόμιμο να γίνεται σε συμβόλαιο επίκληση Υπουργικής Απόφασης, η οποία μάλιστα νομιμοποιεί έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, χωρίς να αναφέρεται το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση αυτή,
5. Είναι νόμιμο να γίνεται σε συμβόλαιο επίκληση Υπουργικής Απόφασης, η οποία μάλιστα νομιμοποιεί έναν εκ των αντισυμβαλλομένων ή χωρίς να επισυνάπτεται αντίγραφό της στο συμβόλαιο;
6. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να ελεγχθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών η συντάξασα τα ως άνω συμβόλαια ανταλλαγής συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Αικατερίνη Πελέκη, σύζυγος Γεωργίου Βουλγαράκη, ώστε να της αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές, ποινικές, αστικές ή άλλες ευθύνες.

Β. Καλείται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

Να καταθέσει στη Βουλή
α) την Υπουργική Απόφαση 3822/25-1-2005 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
β) το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, στο οποίο αυτή έχει δημοσιευθεί.

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
Επιστροφή στη Sibilla

Δεν υπάρχουν σχόλια: