Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Από σήμερα, μ’ αυτή την ερώτηση στη Βουλή, ο Σανιδάς θα είναι και επίορκος!

ΠΑΣΟΚ – Κοινοβουλευτική Ομάδα
Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ. 6612/236/29.09.2008
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη

Θέμα: Ενσυνείδητη και δόλια η πολιτική εντολή για κατάργηση της δίκης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου ενώ μάλιστα εκκρεμούσε η έκδοση απόφασης: τα επιχειρήματα της Μονής είχαν κονιορτοποιηθεί και η κατάργηση της δίκης συνιστά παράνομη πράξη, η οποία ζημίωσε το Δημόσιο! - Κακουργηματικής τάξης οι ευθύνες!

Κακούργημα σε βάρος του Δημοσίου με άμεσο δόλο διέπραξε όποιος έδωσε την πολιτική εντολή για κατάργηση της δίκης προς την Μονή Βατοπεδίου. Αυτό προκύπτει από την απλή ανάγνωση των κρισίμων εγγράφων της δίκης αυτής, όπως α) οι Προτάσεις που κατετέθησαν στις 14 Οκτωβρίου 2003 από πλευράς του Δημοσίου, με συντάκτη τον κ. Διονύσιο Χειμώνα, πάρεδρο του Ν. Σ. Κ., β) η Αναφορά την οποία συνέταξε ο κ. Κωνσταντίνος Τσουρής, αρχαιολόγος, και από την οποία προκύπτει η κατάθεσή του στην δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2003 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής, και γ) η Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το νόμιμο ή μη της συναίνεσης του Δημοσίου στην κατάργηση της δίκης μεταξύ αυτού και της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου.
Από τα δύο πρώτα έγγραφα καθίσταται σαφές ότι τα πάσης φύσεως επιχειρήματα της Μονής είχαν απολύτως εξουδετερωθεί, ενώ από το τρίτο προκύπτει ότι ο μειοψηφήσας σύμβουλος κ. Κιούσης, είχε τεκμηριωμένα αποδείξει ότι είναι παράνομη η συναίνεση του Δημοσίου σε αίτημα για κατάργηση δίκης μεταξύ αυτού και άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων όταν η υπόθεση έχει εκδικασθεί και αναμένεται απλώς η έκδοση της σχετικής απόφασης.
Συγκεκριμένα:
Α. Με τις Προτάσεις που κατετέθησαν στις 14 Οκτωβρίου 2003 από πλευράς του Δημοσίου, με συντάκτη τον κ. Διονύσιο Χειμώνα, πάρεδρο του Ν. Σ. Κ., μέσα σε 25 σελίδες κονιορτοποιούνται κυριολεκτικά τα επιχειρήματα της Μονής Βατοπεδίου περί δήθεν ιδιοκτησίας της επί της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων εκτάσεων. Σε πολλά επάλληλα επίπεδα γίνεται πλήρης ανατροπή των επιχειρημάτων και των δήθεν τίτλων που επικαλείται η Μονή και καταδεικνύεται ότι τόσο η Λίμνη όσο και οι παραλίμνιες περιοχές ανήκουν στο Δημόσιο, διότι:
1. Αυτό προκύπτει από την φύση και τον χαρακτήρα της διεκδικούμενης έκτασης:
· Τμήμα της είναι δασικό
· Άλλο τμήμα έχει δασική και χορτολιβαδική βλάστηση.
· Υπάρχουν μεγάλα τμήματα κυρωμένων διανομών γης από το Υπουργείο Γεωργίας προς τους πρόσφυγες της Μικρασίας. Οι εκτάσεις αυτές ανήκαν στην Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων και αργότερα πέρασαν στο Δημόσιο.
· Περιλαμβάνονται δύο αρχαιολογικοί χώροι: η βυζαντινή τειχισμένη πόλη Αναστασιούπολη και η νησίδα Μπουρού.
· Περιλαμβάνεται η χερσαία ζώνη του λιμανιού του Πόρτο Λάγος (ακτή και αιγιαλός), που ανήκει στο Δημόσιο.
2. Αυτό προκύπτει από τον νομικό χαρακτήρα της διεκδικούμενης έκτασης, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο νομικά διότι:
· Ήταν δημόσια περιουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία διαδέχθηκε το Ελληνικό Κράτος, είτε γιατί επρόκειτο για κατά κυριολεξία δημόσια κτήματα ή για εγκαταλειμμένες γαίες ιδιωτών Οθωμανών, που δημεύθηκαν, είτε
· Είναι δάσος και οι υποτιθέμενοι ιδιοκτήτες του δεν προσκόμισαν ποτέ νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, είτε
· Είναι λιβάδι ή βοσκότοπος και δεν προσκομίσθηκε αντίθετος νόμιμος Οθωμανικός τίτλος ιδιοκτησίας, είτε
· Περιήλθε στο Δημόσιο με έκτακτη ή τακτική χρησικτησία, καθώς, ενώ η Μονή επί 75 χρόνια δεν έκανε οποιαδήποτε πράξη που να δείχνει την κυριότητά της, αντίθετα το Δημόσιο διένειμε εκτάσεις, απέβαλλε καταπατητές, έκανε δημόσια έργα κλπ στην διεκδικούμενη έκταση, είτε
· Περιήλθε στο Δημόσιο, ως αδέσποτη. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή το δημόσιο δεν απαιτείται να έχει καν καταλάβει την αδέσποτη έκταση για να του περιέλθει αυτή.
3. Ακόμα και αν όλα τα πιο πάνω δεν ίσχυαν, η Μονή Βατοπεδίου δεν δικαιούται καν να διεκδικεί την ιδιοκτησία σε εκτάσεις που σύμφωνα με την νομοθεσία διαχρονικά δεν ήταν και δεν είναι δυνατόν να είναι ιδιωτικές, όπως:
· Η λίμνη και οι όχθες της,
· Ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη
· Οι αρχαιολογικοί χώροι
· Τα τμήματα της διεκδικούμενης περιοχής που έχουν μοιρασθεί σε ακτήμονες ή εκεί όπου έχει γίνει αναδασμός. Στην περίπτωση αυτή η Μονή θα είχε μόνο δικαίωμα να αποζημιωθεί από εκείνους που έλαβαν τις εκτάσεις, αλλά το τυχόν δικαίωμά της έχει ήδη παραγραφεί, αφού δεν το άσκησε μέσα σε δύο χρόνια από τότε που μοιράσθηκε η έκταση ή έγινε αναδασμός. Δηλαδή η Μονή έχει χάσει τα σχετικά δικαιώματα εδώ και πολλές δεκαετίες!
· Τα τμήματα της έκτασης που είναι βαλτώδεις περιοχές ή έλη.
4. Σχετικά με τους δήθεν τίτλους που παρουσίασε η Μονή:
· Δεν παρουσιάζει ισχυρούς οθωμανικούς κτηματολογικούς τίτλους, όπως το λεγόμενο «ταπί», με βάση τους οποίους, σύμφωνα με το προϊσχύσαν στην περιοχή δίκαιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί η έκταση ως νομίμως χρησιμοποιούμενη από την Μονή σε μόνιμη βάση.
· Όλα τα επιχειρήματα της Μονής έχουν ήδη απαντηθεί διεξοδικά από το 1922 σε Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Γεωργίας και Υφηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ν. Ελευθεριάδη, ο οποίος συνοπτικά λέει τα ακόλουθα:
§ Παρά το ότι το Βατοπέδι ισχυρίζεται ότι στην διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας κατείχε συνεχώς επί αιώνες νόμιμα την έκταση, δεν παρουσιάζει σχετικό έγγραφο των οθωμανικών αρχών («τεσσαρούφ») ούτε για τις λιμναίες περιοχές, που ήταν εκτός συναλλαγής και τότε, ούτε για το ιχθυοτροφείο της περιοχής.
§ Ακόμα κι αν υποτεθεί ότι το σύνολο της έκτασης που διεκδικείται σήμερα είχε παραχωρηθεί στην Μονή από τους Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, με την Οθωμανική κατάκτηση καθίστανται δημόσιες γαίες, κατά το Κοράνιο. Μπορούσαν να παραχωρούνται σε ιδιώτες κατά χρήση, αλλά αυτό γινόταν με φιρμάνι. Τέτοιο φιρμάνι έπρεπε να εκδίδεται κάθε φορά που αναλάμβανε νέος σουλτάνος. Αντί για φιρμάνια, η Μονή Βατοπεδίου επικαλείται κάποια βεράτια, τα οποία ήσαν έγγραφα πολύ μικρότερης ισχύος και δεν κάλυπταν τέτοιου είδους παραχωρήσεις γης.
· Αλλά ακόμα και αν υπήρχαν τέτοια δικαιώματα, αυτά καταλύθηκαν το 1821, όταν τα κτήματα των μονών καταλήφθηκαν από τον Σουλτάνο, ως αντίποινα για την υποστήριξη προς την Ελληνική Επανάσταση, ενώ κάθε σχετικό δικαίωμα παρεγράφη από το 1831 και μετά, πάντοτε κατά το τότε ισχύον Οθωμανικό δίκαιο. Σχετικά με το ζήτημα αυτό υπάρχει γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η 184.661/1915. Έτσι ο Σουλτάνος απέβαλε την Μονή από όποια δικαιώματα είχε, έγινε κύριος η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ακολούθως το βουλγαρικό και το ελληνικό Δημόσιο, τα οποία την διεδέχθησαν.
· Πολύ λιγότερο αποδεικνύουν ιδιοκτησία εκκλησιαστικά έγγραφα, όπως πατριαρχικά σιγγίλια κλπ, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αξία, αν υποστηρίζονταν και από υλικές πράξεις κατοχής και αξιοποίησης της διεκδικούμενης έκτασης.
· Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αν κατά την βυζαντινή και οθωμανική περίοδο υπήρχαν κάποια δικαιώματα της Μονής Βατοπεδίου στην περιοχή, αυτά έχουν απολεσθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω χρησικτησίας: Το Δημόσιο επί ενενήντα χρόνια πραγματοποιεί στην περιοχή διανομές γης, αναδασμούς, αναδασώσεις, επενδύσεις στις ιχθυοκαλλιέργειες, ανασκαφές στους αρχαιολογικούς χώρους κλπ χωρίς ποτέ η Μονή να έχει θέσει θέμα ιδιοκτησιακό.
· Ο ισχυρισμός της Μονής Βατοπεδίου ότι, κατά το Σύνταγμα, δεν μπορούν να απαλλοτριωθούν εκκλησιαστικά κτήματα δεν ισχύει για την τυχόν ακίνητη περιουσία των μοναστηριών, η οποία βρίσκεται εκτός του Αγίου Όρους.
5. Συνημμένα κατατίθεται πληθώρα δημοσίων εγγράφων που αποδεικνύει το σύνολο των ισχυρισμών του Δημοσίου σε σχέση με την επίδικη έκταση, καθώς επίσης και τις συνεχείς πράξεις κατοχής των δημοσίων αρχών στην περιοχή (κήρυξη περιοχών ως αναδασωτέων, διανομή εδαφών σε ακτήμονες κλπ)
Β. Τα επιχειρήματα των Προτάσεων του Ελληνικού Δημοσίου έρχεται να συμπληρώσει σε δύο επίπεδα η εξ 11 σελίδων αναλυτική και εναργέστατη περιγραφή της κατάθεσης στην δίκη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κομοτηνής του κ. Κωνσταντίνου Τσουρή, αρχαιολόγου της ΙΒ’ Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία καταγράφεται αναλυτικά σε αναφορά την οποία συνέταξε ο ίδιος και η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου 3568/13.11.2003:
1. Σχετικά με τα χρυσόβουλα που επικαλείται η Μονή Βατοπεδίου, ως τίτλους κτήσης της Βιστωνίδας και των παραλίμνιων περιοχών:
· Ο Χρυσόβουλος Λόγος του αυτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανειάτη του 1080 αναφέρεται σε «κτήμα κοντά στο Περιθεώριο, που λέγεται κτήμα του Σαλαμά και σε μετόχι μέσα στο κάστρο του Περιθεωρίου». Η αρχαιολογική έρευνα δεν έχει ταυτίσει ακόμη με συγκεκριμένο τόπο την θέση του βυζαντινού κάστρου του Περιθεωρίου.
· Ο Χρυσόβουλος Λόγος του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Γ’ Παλαιολόγου του 1329 αναφέρεται στην παραχώρηση «μετοχίου μέσα στο Περιθεώριο, το οποίο λέγεται του Αγίου Γεωργίου, και γη κοντά στο Περιθεώριο που λέγεται του Σελαρίου».
· Ο Χρυσόβουλος Λόγος του Ιωάννη Ούγκλεση του 1371, με τον οποίο παραχωρείται στην Μονή «το ευρισκόμενο στην λίμνη Πορού ιχθυοτροφείο του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου, τέλειο και ολόκληρο, μαζί με τις εγκαταστάσεις του και την ευχέρεια να γίνεται ψάρεμα κάθε θαλάσσιου είδους». Επισημαίνεται ότι ο Ούγκλεσης ή Ούρεσης ήταν Σέρβος κυρίαρχος (δεσπότης) που είχε καταλάβει τα Σέρρας και η παραχώρηση γίνεται την Άνοιξη του 1371, ενώ ο παραχωρήσας ηγεμών σκοτώθηκε σε μάχη το Φθινόπωρο του ίδιου έτους και η Βυζαντινή κυριαρχία αποκαταστάθηκε σχεδόν αμέσως στην περιοχή την οποία είχε καταλάβει!
· Όλα τα έγγραφα παραχωρούν κτήματα έξω από το Περιθεώριο χωρίς αναφορά στην έκταση και τα όριά τους ή σε όμορες ιδιοκτησίες, μία πρακτική που δεν ήταν συνηθισμένη στους βυζαντινούς τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι συνήθως είναι απόλυτα οριοθετημένοι και αναλυτικοί. Συνεπώς ούτε στα βυζαντινά χρόνια ούτε πολύ περισσότερο σήμερα είναι δυνατή η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των παραχωρούμενων εκτάσεων. Άρα οι διεκδικήσεις της Μονής είναι αόριστες και προσδιορισμένες αυθαίρετα.
· Η αναφορά στο ιχθυοτροφείο (βιβάριον) παραπέμπει σε ακτές με μικρό βάθος και όχι σε λίμνη ή ανοιχτή θάλασσα. Πέραν τούτου είναι σαφές ότι παραχωρείται μόνο το ιχθυοτροφείο της λίμνης και όχι όλη η λίμνη και οι παραλίμνιες εκτάσεις της.
· Οι ταυτίσεις βυζαντινών τοπωνυμίων με σύγχρονα είναι εντελώς αυθαίρετες. Το Περιθεώριο δεν έχει ταυτισθεί με κάποιο σημείο, ενώ το Σέλερο και τα Πηγάδια είναι τοπωνύμια αυθαιρέτως επιλεγέντα από την Επιτροπή Μετονομασιών και δεν σχετίζονται με Βυζαντινά ευρήματα.
2. Σχετικά με τους αρχαιολογικούς χώρους, που περιλαμβάνονται στις διεκδικήσεις της Μονής, αυτοί ήσαν από την κατάληψη των εδαφών αυτών από την Ελλάδα έως σήμερα δημόσιες γαίες. Μάλιστα, ακόμη και αν η περιοχή ήταν ιδιοκτησία της Μονής, οι αρχαιολογικοί χώροι περιήλθαν στο Δημόσιο χωρίς η Μονή να δικαιούται αποζημίωση ή αμοιβή.
Γ. Από την Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 17ης Ιουνίου 2004, με την οποία κατά πλειοψηφία συνιστάται η αποδοχή του αιτήματος για κατάργηση της δίκης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου προκύπτει ότι η πλέον τεκμηριωμένη θέση ήταν αυτή του μειοψηφήσαντος Συμβούλου κ. Κιούση, ότι είναι παράνομη κάθε παρόμοια ενέργεια εκ μέρους του Δημοσίου, ιδίως όταν η υπόθεση έχει εκδικασθεί και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει
α) η απόλυτη αποδόμηση των επιχειρημάτων της Μονής Βατοπεδίου από τα δικόγραφα και τις καταθέσεις των μαρτύρων του δημοσίου,
β) η εύλογη προσδοκία του Δημοσίου ότι θα κέρδιζε την δίκη κατά της Μονής Βατοπεδίου,
γ) η παράλογη και παράνομη ενέργεια της κατάργησης της δίκης και μάλιστα πριν την έκδοση απόφασης και
δ) ότι η κατάργηση της δίκης ήταν μία απόλυτα ενσυνείδητη και δόλια πράξη, δεδομένου ότι η Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της 17ης Ιουνίου 2004 έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Πέτρο Δούκα στις 22 Ιουνίου 2004, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί το παράνομο μίας τέτοιας επιλογής και παρά το ότι αναμενόταν να κερδίσει το Δημόσιο την σχετική δίκη.
Κατόπιν των ανωτέρω
Α. Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός
1. Ποιος εκ των διαδίκων στην αντιδικία μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου για την ιδιοκτησία της λίμνης Βιστωνίδας είχε την πρωτοβουλία για κατάργηση της μεταξύ τους δίκης και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς;
2. Για ποιους λόγους συναίνεσε το Υπουργείο σε κατάργηση της δίκης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Μονής Βατοπεδίου και μάλιστα ενώ η υπόθεση είχε ήδη εκδικασθεί και αναμενόταν η απόφαση, και ενώ ήταν θεμελιωμένη και εύλογη η προσδοκία του Δημοσίου ότι θα κέρδιζε την δίκη;
3. Πιστεύει ότι το Υπουργείο, ενεργώντας με τον τρόπο που ενήργησε στην δικαστική διαμάχη με την Μονή Βατοπεδίου, προασπίσθηκε ή έβλαψε, και μάλιστα ενσυνείδητα και με κακουργηματικό δόλο το δημόσιο συμφέρον και ποιος ευθύνεται για τις σχετικές αποφάσεις και τις συνέπειές τους; Θα αναλάβει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών τις ευθύνες που του αναλογούν;
Β. Καλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με την κατάργηση της δίκης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής Βατοπεδίου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Λίμνης Βιστωνίδας και των παραλίμνιων περιοχών.
Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
Επιστροφή στο Sibilla

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Μας περνούν για ηλίθιους;

Ο Γιόζεφ και η Μάγδα...
Γράφει ο Πατρινός
Το ζεύγος των επίσημων προπαγανδιστών του κόμματος του ανιψιού, με το μικρό σπίτι στην Καισαριανή -και τ’ άλλα σκόρπια ανά την επικράτεια-, περνάει δύσκολες στιγμές.
Η Μάγδα έμεινε χωρίς δουλειά μετά την χάρη που μας έκανε να αναστείλει την επαγγελματική της ιδιότητα. Ότι προηγήθηκε και ότι ακολούθησε της «11ης Σεπτεμβρίου» για την εγχώρια αλλά και για την παγκόσμια δημοσιογραφία έχει τα βασικά χαρακτηριστικά της Ρουσοπούλειας θεώρησης για το πώς ασκείται η πολιτική: προχειρότητα, ψέμα, ανακολουθία, λαϊκισμός, προσπάθεια αποπροσανατολισμού και επιχειρήματα που προσβάλουν τον κοινό νου.
Ο Θεοδωράκης και ο Κωστάκης μας είπαν ότι το κακό ΠΑΣΟΚ και διάφοροι άλλοι είναι οπισθοδρομικοί και υποστηρίζουν ότι η γυναίκες δεν πρέπει να δουλεύουν. Για το γελοίο του επιχειρήματος σας παραπέμπω στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 που το κακό ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει την αναθεώρηση της παρ. 2 του α. 116 του Σ. για την λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών.
Επτά τουλάχιστον λόγοι συνηγορούν γιατί η σύζυγος του Γιόζεφ της ΝΔ δεν πρέπει να κάνει την ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ δουλεία που έκανε, έχοντας πάντα στο νου ότι όταν ασκείς πολιτική εξουσία και για θέματα σχετιζόμενα με αυτή, δεν είσαι αθώος μέχρι της αποδείξεως της ενοχής σου όπως ο πολίτης-αλλά ένοχος μέχρι αποδείξεως της αθωότητας σου.
- όταν ο σύζυγος ελέγχει την κρατική διαφήμιση και εσύ εργάζεσαι σε Μ.Μ.Ε. υπάρχει υπόνοια επιλεκτικής αντιμετώπισης του μέσου αυτού, από τον ελέγχων τους κρουνούς του δημοσίου χρήματος που σπαταλιέται για διαφήμιση, αφού από αυτό θα πληρωθεί το πλούσιο συμβόλαιό σου.
- η free press εφημερίδα που έχεις υπάρχει υπόνοια ότι θα τύχει επιλεκτικής αντιμετώπισης από τον σύζυγο στην κατανομή της διαφήμισης.
- Το ότι είναι αθλητική κάνει τα πράγματα ποιο επικίνδυνα αφού ο πρώτος σε έξοδα για διαφήμιση κρατικός οργανισμός είναι ο ΟΠΑΠ με τα τόσα τυχερά παιχνίδια που απευθύνονται κατά προτεραιότητα στον ανδρικό πληθυσμό που συνήθως διαβάζει αθλητικές εφημερίδες.
- η free press εφημερίδα που έχεις βασίζεται για την επιβίωσή και για την κερδοφορία της αποκλειστικά στην διαφήμιση αφού δεν καταβάλλεται αντίτιμο για την αγορά της και από την στιγμή που το κράτος είναι ο παράδεισος και σύζυγος ο άγιος Πέτρος του παραδείσου…- αντιδεοντολογική συμπεριφορά έναντι των υπολοίπων συναδέλφων σου αφού ο Θόδωρος μεταξύ “τυρού και αχλαδιού” λέει αυτά που οι άλλοι δημοσιογράφοι δεν θα μάθουν ακόμα και αν λιώσουν σόλες και σόλες στην διαδρομή Μαξίμου - Βουλή.
- δεν μπορείς να θεωρείσαι αντικειμενική δημοσιογράφος, το επάγγελμά σου δηλαδή να είναι να λες αλήθειες στον λαό και να ξεσκεπάζεις την παρανομούσα εξουσία την στιγμή που ο σύζυγος είναι ο καθ’ ύλη αρμόδιος για το αντίθετο.
- δεν μπορεί το 2005 να αποχωρούσες οικειοθελώς από το δελτίο του MEGA λέγοντας η ίδια ότι η ιδιότητά σου ως συζύγους του Θοδωρούλη δεν συμβαδίζει με αυτή της παρουσιάστριας και τώρα να κλαίγεσαι που σε κριτικάρουν λέγοντας στην ουσία τα ίδια που έλεγες και εσύ τότε.
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε την δικαιολογία του Τεο ή Γιόζεφ ότι τα πολυτελή σπίτια που απέκτησε δεν τα απέκτησε από παράνομη δραστηριότητα αλλά με δάνειο και αυτό αποπληρώνεται κυρίως από τα «μιστά» της Μάρας ή Μάγδας -δικαιολογία που ο Κωστάκης υιοθέτησε και είχε πει ότι τον καλύπτει.
Τώρα που η κα. Ρουσοπούλου δεν θα λαμβάνει πλέον «μιστά» τι θα γίνει θα τους το κατασχέσει η τράπεζα σαν του απλού κοσμάκι;
Press-gr

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Καραμανλής χρεοκόπησε μαζί με τους Lehman Brothers

Μαύρος Σεπτέμβρης στη Νέα Υόρκη και την Θεσσαλονίκη

Σπύρος Χατζάρας

Το σύστημα του κ. Καραμανλή έχει χρεοκοπήσει δίπλα. Ιδεολογικά και ηθικά.
Μαζί με την Lehman Brothers, χρεοκόπησαν τα ιδεολογήματα της φιλελεύθερης οικονομίας και της παγκόσμιας αγοράς κεφαλαίων, καθώς και η αεριτζίδικη ιουδαϊκή ιδεολογία, των εμπόρων και κατόχων του χρήματος της Νέας Υόρκης (Τραπεζίτες), τους οποίους αντιπροσώπευαν, (ως ιδεολογικά υποκαταστήματα), στην Ελλάδα, η (φιλελεύθερη) Ν.Δ. και (το σοσιαλφιλελεύθερο) τμήμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η πλήρης κατάρρευση της αμερικανικής αυτοκρατορίας 18 χρόνια μετά την κατάρρευση της σοβιετικής, έδειξε και στους πλέον « ανέμελους», ότι « οι μεγάλες φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις», είναι φύκια, που παριστάνουν τις μεταξωτές κορδέλες, και ότι τα «φάρμακα» που διαθέτουν στο φαρμακείο τους, ο κ. Καραμανλής και ο κ. Αλογοσκούφης είναι απλά «μαντζούνια», διότι τα παιδιά δεν είναι γιατροί αλλά κομπογιαννίτες.
Ο «καλός Δίας της Ελλάδας» (λέτε να τον κατάφερε ο Εφραίμ;), τα έφερε τόσο «δεξιά», ώστε η ιδεολογική χρεοκοπία, συνέπεσε με την ηθική κατάρρευση αφού, οι «άσπιλοι και αμόλυντοι», οι «σεμνοί και ταπεινοί», έμπλεξαν με τους υπουργούς ΕΠΕ και OFFSHORE, με τους μεσίτες του θεού, την συμπαγή επενδυτική ομάδα των λυμεώνων επενδυτών, τους υπουργούς με τους αποχαρακτηρισμούς, και τις κόρες για παντρειά χωρίς προίκα.
Ξαφνικά ο κ. Καραμανλής δεν έχει τίποτα να πει, τίποτα να υποσχεθεί, και τίποτα να κάνει.
Ο Μαύρος Σεπτέμβρης της Νέας Υόρκης διέγραψε όλο του το πολιτικό πρόγραμμα και ο Μαύρος Σεπτέμβρης της Θεσσαλονίκης διέγραψε όλο του το ηθικό οπλοστάσιο. Ο κ. Καραμανλής, οι υπουργοί του, και οι τραπεζίτες του, δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα.
Αυτοί είναι το πρόβλημα.
Και αφού ξεπούλησαν ότι είχε και δεν είχε το έθνος και η πατρίδα, και αφού χάρισαν την δημόσια περιουσία στους «λυμεώνες επενδυτές», τώρα ξεπουλάνε τζάμπα την Μακεδονία (με ποιων άραγε την ένοχη σιωπή), τα χρώματα και το σήμα της Ολυμπιακής.
Οι μεγάλες νέες μεταρρυθμίσεις τους, είναι το να «φάνε» και τα πρατήρια βενζίνης, τα ταξί, τα φορτηγά, και τα φαρμακεία, αλλά για «επιδόρπιο».
Η πολιτική τους, προκάλεσε την οικονομική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και η οποία θα γίνει μεγαλύτερη καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία βυθίζεται πια στην ύφεση.
Τον Αύγουστο, οι ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν κατά 55%. Η αγορά είναι σε αδιέξοδο. Το χρέος των νοικοκυριών προς τις τράπεζες άγγιξε στο τέλος Ιουλίου 2008 τα 122,9 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένο κατά 16,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.
Το χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς τις Τράπεζες έφθασε συνολικά στα 235,9 δισ. ευρώ . Στο 96% του ΑΕΠ.
Σε όλο τον κόσμο, οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν. Τον Αύγουστο, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, έπεσε ο πληθωρισμός κατά -0,1% επειδή μειώθηκαν οι τιμές των καυσίμων. Εδώ το Καρτέλ, Λάτση-Καραμανλή-Βαρδινογιάννη, μαζί με τις εταιρείες διανομής, συνέχισαν να καταληστεύουν τον κόσμο, και μάλιστα επιβλήθηκε, (μόνο στα πρατήρια), το διακοσμητικό πλαφόν για τα μάτια της TV .
Το πετρέλαιο τώρα γύρισε από τα 95 ευρώ στα 64, όπως τον Φεβρουάριο, αλλά τότε η μέση τιμή της βενζίνης, ήταν 1,089 και τώρα είναι 1,193.
Το καρτέλ επομένως κλέβει τους πολίτες.
Όταν «κάλπαζε» το πετρέλαιο, όλοι ανέβαζαν τις τιμές. Πρώτη από όλους η Δ.Ε.Η. Τώρα που το πετρέλαιο έπεσε, η κυβέρνηση των λυμεώνων και των Καρτέλ σφυρίζει αδιάφορα.
Η αμερικανική κυβέρνηση, μέσα σε έξι μήνες, έχει δαπανήσει περίπου 930 δισ. δολάρια για να διασώσει τις τράπεζες που βρέθηκαν στο χείλος της καταστροφής εξαιτίας της πιστωτικής κρίσης. Το ποσό αυτό, είναι 3,8 φορές μεγαλύτερο του ΑΕΠ της Ελλάδας, και αύξησε το αμερικανικό έλλειμμα. Φυσικά θα το πληρώνουν τα επόμενα 100 χρόνια οι Αμερικανοί φορολογούμενοι. Άλλα 600 δις σε δάνεια, προσέφερε η ( ιδιωτική) Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ.
Μαζί με την Lehman Brothers χρεοκόπησαν οι ιδεοληψίες, για τον περιορισμό του ελλείμματος, για την προτεραιότητα της καταπολέμησης του πληθωρισμού, για την απορρύθμιση των αγορών, τα οποία μάς μετέφραζαν εδώ οι μεταπράτες του φιλελευθερισμού.
Ταυτόχρονα χρεοκόπησαν οι ιδεοληψίες της Νέας Δημοκρατίας, που χάριζε λεφτά στους πλουσιότερους, για να φέρει επενδύσεις, και συμπίεζε το εισόδημα και την ποιότητα ζωής του εργαζόμενου για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα.
Η Ελλάδα δεν θα ανταγωνιστεί τους μισθούς της Κίνας, δεν θα ανταγωνιστεί τους μισθούς ούτε της Τουρκίας, ούτε της Βουλγαρίας.
Ήρθε λοιπόν η ώρα για να φύγουν. Έμπιστοι και υπερέμπιστοι και μαζί τους η επενδυτική συμμορία και τα λαμόγια της.

ΥΓ. Όσο πιο γρήγορα γίνεται

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ


ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΑ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ της Κυβέρνησης Καραμανλή ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ, που από τις 25/7/08 έχει αποστείλει η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου προς το Υπουργείο Οικονομίας προκειμένου να διαβιβασθούν στη Βουλή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟ 9/7/08 ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ συμμετέχοντας όπως φαίνεται συνειδητά στη συγκάλυψη της πιο καλοστημένης επιχείρησης εκποίησης δημοσίου πλούτου.
Ο αρχιτέκτονας του οικονομικού ναυαγίου της χώρας μας προς όφελος ολίγων ισχυρών, εμφανίζεται, για μία ακόμα φορά, να ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ, ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ την διαλεύκανση του τεράστιου αυτού σκανδάλου, όπως έπραξε και με τις συμβάσεις των αμαρτωλών ομολόγων, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΩΣ «ΑΣΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΕΥΘΕΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ!»

Με την υπ’ αριθμ. 369/9-7-08 ερώτηση μας και αίτηση κατάθεσης εγγράφων, είχαμε ζητήσει αρμοδίως την κατάθεση στη Βουλή όλων των συμβολαίων ανταλλαγών της ΚΕΔ με την Μονή Βατοπειδίου για τη λίμνη Βιστωνίδα, αλλά και για όποια άλλη παραχώρηση ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο προς τη Μονή από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι και σήμερα. Δύο ολόκληρους μήνες μετά, κατά παράβαση των κανονισμών του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο Υπουργός Οικονομικών δεν έχει δώσει απάντηση, παρά το γεγονός, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμαρτωλές συμβάσεις έφθασαν εγκαίρως στα χέρια του, καθώς επισυνάπτονταν στο από 25/7/08 σχετικό έγγραφο που απέστειλε η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου στο Υπουργείο Οικονομικών, σε απάντηση της παραπάνω ερώτησής μου.
Δυστυχώς, είναι η πολλοστή φορά που ο Υπουργός Οικονομικών, συνεχίζοντας μια μακρά αλαζονική και αντιδημοκρατική πρακτική του να μην ανταποκρίνεται στην πολιτειακή υποχρέωσή του να λογοδοτεί στη Βουλή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται – ιδιοκτησιακά – την εξουσία, απαξιώνει το δημοκρατικό εργαλείο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Οι αντιδημοκρατικές αντιλήψεις του, άλλωστε, και η εγγενής αδυναμία του να αντιληφθεί το ρόλο του μέσα σε ένα δημοκρατικό και όχι απολυταρχικό πολίτευμα, κατέστησαν κάτι παραπάνω από προφανείς από την επιλογή του να καταφύγει σε αγωγές με αιτήμα φυλάκισης βουλευτή για την πολιτική κριτική που του άσκησε εξ αιτίας της άρνησής του να δίνει απαντήσεις σε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες ερωτήσεις στη Βουλή. Και ακόμα, δυστυχέστερα, δεν γνωρίζουμε πόσες άλλες φορές, ενώ είχε, όπως τώρα όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες στα χέρια του, επέλεξε να αποκρύψει σωρεία στοιχείων για μείζονα ζητήματα δημοσίου συμφέροντος και εύλογου ενδιαφέροντος από τον κυριάρχο – κατά το Σύνταγμά μας – ελληνικό λαό.
Κατά συνέπεια, με ευθύνη του συγκαλύπτοντα Υπουργού Οικονομικών, μέχρι σήμερα ουδείς Έλληνας πολίτης, με την εξαίρεση των εμπλεκομένων με διάφορους τρόπους, Κυβερνητικών στελεχών, τον ακριβή αριθμό των εκτάσεων που έχει ουσιαστικά «χαρίσει» στην συγκεκριμένη Μονή η Κυβέρνηση Καραμανλή. Η Κυβέρνηση, που ξεκίνησε μια πρωτοφανή σταυροφορία άλωσης της Δημόσιας Περιουσίας προς όφελος της συγκεκριμένης Μονής, όταν έχοντας ήδη στις 7/6/04 αποφανθεί ότι δεν υπάρχει «ουδείς λόγος επανεξέτασης», ανατρέποντας την από 30/10/03 Υπουργική εντολή επανεξέτασης (υπό το πρίσμα νέων στοιχείων που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις δυσμενείς για το Δημόσιο προηγούμενες γνωμοδοτήσεις) από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του καθεστώτος ιδιοκτησίας της Λίμνης Βιστωνίδας και έχοντας σπεύσει να παραιτηθεί στις 25/6/04 από τον τότε εκκρεμή δικαστικό αγώνα μεταξύ Μονής και Δημοσίου, φαίνεται να αγωνιά ιδιαίτερα για την συγκάλυψη της έκτασης και των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Και ο Υπουργός Οικονομικών, για μία ακόμα φορά, αποκρύπτοντας αντιθεσμικά, αδικαιολόγητα και κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής καίρια έγγραφα από τον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, εμφανίζεται να στέλνει διαπιστευτήρια συγκάλυψης και ατιμωρησίας, λειτουργώντας ως «ασπίδα πολιτικής προστασίας» συμμοριών και σπείρων που λυμαίνονται το Δημόσιο πλούτο.
Μετά τα παραπάνω καλείσθε:
1. Να βγάλετε από τα συρτάρια σας τις αμαρτωλές συμβάσεις του Δημοσίου με τη Μονή Βατοπεδίου, που από τις 25/7/08 σας έχουν αποσταλεί ως συνημμένες σε έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, με σκοπό την κατάθεσή τους στη Βουλή μετά την υπ’ αριθμ. 369/12/9-7-08 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων και να ανταποκριθείτε, έστω και με καθυστέρηση, σε ένα από τα στοιχειώδη πολιτειακά σας καθήκοντα, διαβιβάζοντας το σύνολο των συμβολαίων αυτών στη Βουλή.
2. Να ενημερώσετε τον Ελληνικό λαό γιατί, για μία ακόμα φορά, προκειμένου να παρέχετε «ασπίδα πολιτικής προστασίας» και «μήνυμα συγκάλυψης και ατιμωρησίας» στους εμπλεκόμενους ενός ακόμα Κυβερνητικού σκανδάλου λεηλασίας του δημοσίου πλούτου, δεν διστάσατε να παραβιάσετε τον Κανονισμό της Βουλής, να παρεμποδίσετε τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο και την εύρυθμη λειτουργία της Δημοκρατίας μας και να αποκρύψετε από τον κυρίαρχο Ελληνικό Λαό καίρια στοιχεία για το τεράστιο σκάνδαλο Βατοπεδίου.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Γιάννης Δριβελέγκας
Μάρκος Μπόλαρης
Χρύσα Αράπογλου
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Πεταλωτής
Γιώργος Ντόλιος
Θάνος Μωραίτης
Χρήστος Αηδόνης
Θεοδώρα Τζάκρη
Παναγιώτης Ρήγας
Τάσος Σιδηρόπουλος
Γιώργος Νικητιάδης
Νίκος Ζωίδης
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Δημήτρης Τσιρώνης
Μιχάλης Παντούλας
Βασίλης Κεγκέρογλου
Μανώλης Στρατάκης
Γιάννης Σκουλάς
Γιάννης Αμοιρίδης
Χρήστος Χάιδος
Δημήτρης Βαρβαρήγος
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Κουσελάς
Σοφία Σακοράφα Γιάννης Διαμαντίδης
Επιστροφή τη Sibilla

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2008

Ερώτηση πέντε βουλευτών κι όχι βολευτών!

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χατζηγάκη

ΘΕΜΑ: Διοικητικός, πειθαρχικός και ποινικός έλεγχος της συμβολαιογράφου κ. Αικατερίνης Πελέκη: Βασίζει συμβόλαια μεταβίβασης δημόσιας περιουσίας σε μη δημοσιευμένη και συνεπώς ανυπόστατη Υπουργική Απόφαση;

Πληροφορηθήκαμε και εμείς , όπως και ο κάθε Έλληνας πολίτης από την εκπομπή «Το κουτί της Πανδώρας» του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη … ότι τα συμβόλαια ανταλλαγής με τα οποία υλοποιήθηκαν σκανδαλωδώς αδιαφανείς μεταβιβάσεις ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, με «ενδιάμεσους» την ηγετική ομάδα της Μονής Βατοπεδίου, και τα οποία συνετάγησαν από την Συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Αικατερίνη Πελέκη, σύζυγο Γεωργίου Βουλγαράκη, βασίζονται και παραπέμπουν στην Υπουργική Απόφαση 3822/25-1-2005 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ωστόσο στα συμβόλαια δεν αναφέρεται το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η ως άνω απόφαση, ούτε επισυνάπτεται αντίγραφό της σε αυτά.
Επειδή η ως άνω Υπουργική Απόφαση είναι καίριας σημασίας για την ισχύ των συνταχθέντων συμβολαίων, δεδομένου ότι νομιμοποιεί την δυνατότητα να συμβάλλεται σε αυτά η Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου, και η δημοσίευσή της, πάντως δε η επισύναψή της στα κρίσιμα συμβόλαια αποτελεί ουσιαστικό τύπο, που έχει άρρηκτη σχέση με την ασφάλεια του δικαίου, την ασφάλεια των συναλλαγών και πρώτιστα την διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.
Επειδή για το σύνολο των ανταλλαγών και μεταβιβάσεων με ενδιάμεσο την Μονή Βατοπεδίου έχει ήδη διαταχθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο εισαγγελική έρευνα για την τέλεση κακουργηματικών πράξεων,
Α. Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Υφίσταται η επικαλούμενη Υπουργική Απόφαση 3822/25-1-2005 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
2. Σε ποιο αριθμό ΦΕΚ έχει δημοσιευθεί;
3. Αν δεν έχει δημοσιευθεί, με δεδομένο τον κανονιστικό της χαρακτήρα, είναι υποστατή;
4. Είναι νόμιμο να γίνεται σε συμβόλαιο επίκληση Υπουργικής Απόφασης, η οποία μάλιστα νομιμοποιεί έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, χωρίς να αναφέρεται το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η απόφαση αυτή,
5. Είναι νόμιμο να γίνεται σε συμβόλαιο επίκληση Υπουργικής Απόφασης, η οποία μάλιστα νομιμοποιεί έναν εκ των αντισυμβαλλομένων ή χωρίς να επισυνάπτεται αντίγραφό της στο συμβόλαιο;
6. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να ελεγχθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα και από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών η συντάξασα τα ως άνω συμβόλαια ανταλλαγής συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Αικατερίνη Πελέκη, σύζυγος Γεωργίου Βουλγαράκη, ώστε να της αποδοθούν τυχόν πειθαρχικές, ποινικές, αστικές ή άλλες ευθύνες.

Β. Καλείται ο αρμόδιος κ. Υπουργός

Να καταθέσει στη Βουλή
α) την Υπουργική Απόφαση 3822/25-1-2005 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
β) το Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως, στο οποίο αυτή έχει δημοσιευθεί.

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
Επιστροφή στη Sibilla

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Μαφιόζικες σχέσεις κυβέρνησης-μεσιτών μοναχών. Ξεπούλημα και στρατοπέδου;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Για τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, και Εσωτερικών
ΘΕΜΑ: «Στα πλαίσια του διαρκούς σκανδάλου αλλεπάλληλων παραχωρήσεων στη Μονή Βατοπεδίου δημοσίων εκτάσεων δασών που αποχαρακτηρίζονται αναρμοδίως και προνομιακών περιοχών σε ολόκληρη την Ελλάδα ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, με εμπλεκόμενους συμβολαιογράφο, συγγενή Υπουργού και δικηγόρο πολιτευτή της παράταξης και συγγενή του ίδιου Υπουργού, η Κυβέρνηση Καραμανλή φέρεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες να επιχειρεί, μέσω φορέα Αυτοδιοίκησης, την ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ στην Μονή Βατοπεδίου.»

Αφού, όπως είναι γνωστό, η Κυβέρνηση Καραμανλή αποφάσισε να παραιτηθεί των διεκδικήσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην περιοχή της Λίμνης Βιστωνίδας, παραχωρώντας την τελικά στην Μονή Βατοπεδίου, αφού, στη συνέχεια αποφάσισε να πάρει πίσω αυτές τις χαμηλής εμπορικής αξίας εκτάσεις στη Λίμνη Βιστωνίδα και, μέσω της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, να παραχωρήσει επίσης στη Μονή Βατοπεδίου οικόπεδα φιλέτα συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε περιοχές της μισής Ελλάδας, και αφού τελικά κατέληξε να ανταλλάξει ξανά μέρος των ανταλλαγμένων για να παραχωρήσει και πάλι στην Μονή Βατοπεδίου και ένα τεράστιο ακίνητο στο Ολυμπιακό Χωριό (;!), νέες καταγγελίες αναφέρουν ότι στην ίδια Μονή επιχειρείται να παραχωρηθεί, μέσω φορέα Αυτοδιοίκησης, και στρατόπεδο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Επειδή στην επίσημη ιστοσελίδα της Κυβέρνησής σας πράγματι αναφέρεται ότι υπάρχει πρωτοβουλία για μερική πολεοδόμηση 29 στρατοπέδων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω ΟΤΑ, συνολικής έκτασης άνω των 2.050 στρεμμάτων, εκ των οποίων το 50% προορίζεται, χωρίς περαιτέρω διευκρινήσεις, για αστικές χρήσεις γης και όχι για κοινόχρηστο πράσινο και κοινωφελείς υπηρεσίες.
Επειδή, παράλληλα εξελίσσεται ένα Κυβερνητικής οργάνωσης και εκτέλεσης πρωτοφανές σκάνδαλο ξεπουλήματος της δημόσιας γης, από το οποίο ζημιώνεται το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, αλλά ευνοείται σαφώς η Μονή Βατοπεδίου, η οικογένεια Υπουργού της Κυβέρνησής σας και λοιποί συγγενείς, μεταξύ των οποίων πολιτευτής της παράταξής σας, συγγενής του ίδιου Υπουργού, φαίνεται πως δεν έχει όρια.
Επειδή οι ευνοιοκρατικές αδιαφανείς μεθοδεύσεις του σκανδάλου αυτού, που έφθασαν στο σημείο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να αποχαρακτηριστεί από παντελώς αναρμόδιο όργανο, και με τις οξείες αντιρρήσεις του ίδιου του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δάσος 8.801 στρεμμάτων που επίσης είχε παραχωρηθεί στην ίδια Μονή.
Επειδή πλέον είναι ανεξέλεγκτες, ανεξήγητες και σκανδαλώδεις οι ζημιογόνες για το δημόσιο συμφέρον χαριστικές πράξεις της Κυβέρνησης προς την Μονή Βατοπεδίου.
Και επειδή είναι παγκοίνως γνωστές οι περίεργες και εμπιστευτικές μέχρι εξομολογήσεων διασυνδέσεις του Ηγούμενου της Μονής μετά του κ. Υπουργού Επικρατείας και του Διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, καθώς και οι αλλεπάλληλες και συχνές επισκέψεις του Ηγουμένου της Μονής στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ερωτάσθε:

1. Έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία παραχώρησης στρατοπέδου από φορείς του Υπουργείου σας, μέσω ΟΤΑ, προς την Μονή Βατοπεδίου;
2. Με ποιο αιτιολογικό επιθυμεί η «εκλεκτή» του Υπουργού Επικρατείας Μονή την παραχώρηση σε αυτήν στρατοπέδου, τη στιγμή που ήδη της έχουν παραχωρηθεί με χαριστικές πράξεις από την Κυβέρνηση Καραμανλή ατελείωτες εκτάσεις δημόσιας γης, κτίρια διοίκησης στο Ολυμπιακό Χωριό, ακόμα και δάση που αποχαρακτηρίστηκαν;
3. Εντάσσεται στο πρόγραμμα μερικής πολεοδόμησης 29 στρατοπέδων που δρομολογείται από την Κυβέρνησή σας, συνολικής έκτασης 2050 στρεμμάτων, από τα οποία μόνο το 50% θα χρησιμοποιηθεί για κοινωφελείς υπηρεσίες και κοινόχρηστο πράσινο, ενώ το υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για αστικές χρήσεις γης;
4. Εάν ναι, είστε σε θέση να διευκρινίσετε με ποιους όρους και ποια διαδικασία επιλογής δρομολογείται μια τέτοια παραχώρηση στη Μονή Βατοπεδίου, ποιο το συνολικό εμβαδό της παραχωρούμενης έκτασης, ποιες χρήσεις έχουν προσδιοριστεί; Και κυρίως ποιο θα είναι το όφελος, που λογικά θα πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, αφού σε αυτήν εμφανίζεται να εξαγγέλλει το Υπουργείο σας ότι απευθύνεται αυτή η πρωτοβουλία, από μία παραχώρηση που θα καταλήξει στη Μονή;
5. Ποιός ο σκοπός των αλλεπάλληλων επισκέψεων του Ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
6. Επιτέλους, ας εξηγήσει η Κυβέρνησή σας στον Ελληνικό Λαό τι συμβαίνει με τις αλλεπάλληλες παραχωρήσεις δημόσιας γης στη Μονή Βατοπεδίου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Χρύσα Αράπογλου
Γιάννης Δριβελέγκας
Μιχάλης Τιμοσίδης
Χρήστος Αηδόνης
Γιώργος Πεταλωτής
Γιώργος Ντόλιος
Αλέξανδρος Αθανασιάδης
Γιάννης Αμοιρίδης
Τάσος Σιδηρόπουλος
Θεοδώρα Τζάκρη
Δημήτρης Τσιρώνης
Μιχάλης Παντούλας
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Χρήστος Χάιδος
Θάνος Μωραίτης
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Κουσελάς
Νίκος Ζωίδης
Γιώργος Νικητιάδης
Μανώλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Παναγιώτης Ρήγας

Επιστροφή στη Sibilla

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΝΙΔΑ!

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς
1. Οικονομίας & Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη
2. Πολιτισμού κ. Λιάπη
3. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κοντό

ΘΕΜΑ: «Χάθηκε» ο φάκελος Βατοπεδίου από το Πρωτοδικείο Κομοτηνής; - Να κατατεθούν οι κρίσιμες για την διεκδίκηση της Λίμνης Βιστωνίδας από την Μονή Βατοπεδίου Γνωμοδοτήσεις α) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και β) της 12ης Εφορίας Βυζαντινών Μνημείων!

Οι σκανδαλωδώς αδιαφανείς μεταβιβάσεις ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία καταλήγουν στα χέρια διαφόρων ιδιωτών μακριά από την δημοσιότητα και την διαφάνεια, με «ενδιάμεσους» την ηγετική ομάδα της Μονής Βατοπεδίου, εξακολουθούν προκαλούν σοβαρότατα ερωτήματα στους πολίτες, αλλά και να αποκαλύπτουν πώς ακριβώς εννοεί η Κυβέρνηση την σεμνότητα και ταπεινότητα.
Επειδή πληροφορούμαστε ότι «συμπτωματικά» έχει χαθεί η δικογραφία της διεκδίκησης από την Μονή Βατοπεδίου της Λίμνης Βιστωνίδας ενώπιον του Πρωτοδικείου Ροδόπης,

Καλούνται οι συναρμόδιοι κ. Υπουργοί

Να καταθέσουν στη Βουλή κάθε έγγραφο σχετικό με τις δικαστικές διεκδικήσεις από την Μονή Βατοπεδίου εκτάσεων του Δημοσίου στην Λίμνη Βιστωνίδα και στην παραλίμνια περιοχή ενώπιον του Πρωτοδικείου Ροδόπης και ιδίως τις σχετικές με τη υπόθεση αυτή κρίσιμες γνωμοδοτήσεις:
1. Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
2. Της 12ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με έδρα την Καβάλα
δεδομένου ότι, όπως μας πληροφορούν έγκριτοι νομικοί κύκλοι, μετά την κατάθεση των ως άνω γνωμοδοτήσεων επισπεύσθηκαν οι γνωστές μεθοδεύσεις για συμβιβασμό με το Ελληνικό Δημόσιο!


Οι Αιτούντες Βουλευτές

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ

ΧΡΥΣΑ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Επιστροφή στη Sibilla:

(http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/)

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

Η "Ιερά" Μονή Βατοπαιδίου μίλησε...

Η απάντηση της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου
(προς το λαό κι όχι στην ΚΥΡΙΑ Μάρα, που εικονίζεται με τον μεσίτη Εφραίμ)
07.09.08

Απάντηση με Ανακοίνωση δίνει η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Αγίου Όρους, σχετικά με το θέμα του Μετοχίου της Λίμνης Βιστωνίδας.
Στην ανακοίνωση της η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου αναφέρεται σε αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και σε Εισαγγελικές Διατάξεις από τις οποίες δεν διαπιστώθηκε τίποτα μεμπτό.
Τέλος η Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στην ανακοίνωση της καταλήγει, πως «προσκαλούμε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την Ιερά μας Μονή για να διαπιστώσουν το έργο που επιτελείται».

Η Ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου έχει ως εξής:
Με μεγάλη αίσθηση ευθύνης απέναντι πρωτίστως στον Θρησκευόμενο ελληνικό λαό, αλλά και στην χιλιετή παρουσία της Ιεράς μας Μονής και προκειμένου να ακουστεί η αλήθεια σχετικά με το θέμα του Μετοχίου της Λίμνης Βιστωνίδας, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η Λίμνη Βιστωνίδα και οι παραλίμνιες εκτάσεις άνηκαν συνεχώς από το 1080 και μέχρι της μεταβιβάσεως αυτών στο Δημόσιο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου.
Τα δικαιώματα της Μονής στηρίζοντας σε αποφάσεις Βυζαντινών αυτοκρατόρων τις οποίες σεβάστηκαν οι Οθωμανοί και επιβεβαιώνονταν με πατριαρχικές αποφάσεις.
Μετά την απελευθέρωση και συγκεκριμένα το 1924 εκδόθηκε νομικό διάταγμα, με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο αναγνώρισε τα δικαιώματα της Μονής και παραιτήθηκε από κάθε τυχόν αξιώσεις του επί της Λίμνης και για το λόγο αυτό η Μονή παραχώρησε στο Ελληνικό Δημόσιο 25.000 στρέμματα στην Χαλκιδική για την εγκατάσταση των προσφύγων.
Σήμερα στην περιοχή αυτή είναι η πόλη των προσφύγων Ν. Τρίγλια.
Το 1994 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης αμφισβήτησε τα δικαιώματα της Μονής επί της νησίδας Αντά Μπουρού.
Το θέμα ήλθε στο κατά νόμο Αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων, το οποίο με ομόφωνη απόφαση το 1998 αναγνώρισε τα δικαιώματα της Ιεράς Μονής.
Ακολούθησαν και άλλες γνωμοδοτήσεις του ως άνω Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, οι οποίες έγιναν δεκτές με αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις (από το 1998 μέχρι και το 2004).
Το 2000 με απόφαση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κρίθηκε υπέρ της Μονής και το θέμα της διαχείρισης της λίμνης Βιστωνίδας και έγινε αποδεκτή με Υπουργική απόφαση.
Παρά τη δικαίωση της Μονής, δεν κατέστη δυνατή η έναρξη διαχείρισης της λίμνης λόγω προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από διάφορες παρεμβάσεις, μέχρις ότου το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο το 2004 αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχει λόγος για επανεξέταση της υπόθεσης, η οποία έχει τελεσιδικήσει.
Με την απόφαση αυτή αναγνωρίστηκαν για μια φορά ακόμη τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Ιεράς Μονής και δεν υπήρχε οποιοσδήποτε λόγος για τη συνέχιση οποιασδήποτε αντιδικίας.
Μετά τα πιο πάνω τοπικοί παράγοντες δημιούργησαν προσκόμματα με τελική κατάληξη την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 15/2004 ομόφωνης Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε αρμόδιο Υπουργό, βάσει της οποίας κινήθηκε νόμιμη διαδικασία ανταλλαγής της λίμνης και των παραλίμνιων εκτάσεων με εκτάσεις του Δημοσίου, γιατί κρίθηκε από το Δημόσιο ότι δεν ήταν δυνατή η καταβολή στην Μονή οικονομικού ανταλλάγματος.
Έτσι ιστορείται με απολύτως νόμιμα και διαφανή στοιχεία το όλο θέμα, που ανάγκασε την Ιερά Μονή συνεπεία των διαφόρων δημοσιευμάτων να προβεί στην παρούσα ανακοίνωση:
Τέλος, είμαστε αναγκασμένοι να αναφερθούμε στις υπ΄αριθμ. ΑΒΜ: Ω07/57 και ΑΒΜ: Ω08/22 διατάξεις του κου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, οι οποίες εξεδόθησαν συνεπεία ανωνύμων καταγγελιών, δημοσιευμάτων, αλλά και συγκεκριμένης καταγγελίας που αφορούν την νομιμότητα της όλης διαδικασίας σχετικά με τα δικαιώματα της Μονής επί της λίμνης Βιστωνίδας, τις εκτιμήσεις των ακινήτων, το χαρακτήρα των εκτάσεων και της ανταλλαγής των ακινήτων.
Με τις εισαγγελικές αυτές διατάξεις, οι οποίες ενεκρίθησαν με τις υπ΄ αριθμ. 15.192/2008 και 6.225/2008 πράξεις του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον οποίο υπεβλήθησαν, δεν διαπιστώθηκε τίποτα μεμπτό και τέθηκαν στο αρχείο κατ΄ άρθρο 43 ΚΠΔ.
Πρέπει να τονισθεί ότι το Βατοπαίδι έγινε κοινόβιο το 1990 και κλήθηκε να αναστηλώσει τα 35.000 τετρ. μέτρα του κτιριακού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής που χρονολογείται από το 10ο αιώνα, έχει την ευθύνη για την αναστήλωση ιερών σκητών και κελιών άλλα 30.000 τετρ. μέτρα.
Επίσης να συντηρήσει και διασώσει τα ανεκτίμητης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας κειμήλια, την συντήρηση και ανάδειξη του ιστορικού περιβάλλοντος χώρου της Μονής, την παροχή δωρεάν φιλοξενίας και σίτισης 25.000 επισκεπτών κατ΄ έτος.
Αφιέμεθα στην κρίση και στην μαρτυρία όσων γνωρίζουν το έργο μας η μας έχουν επισκεφθεί και προσκαλούμε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν την Ιερά μας Μονή για να διαπιστώσουν το έργο που επιτελείται.
Με την βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε σιωπηρώς την παράδοση της προσφοράς μας στην Ορθοδοξία και το Έθνος μας, που διαρκεί πάνω από 1.000 χρόνια.
Γνωρίζουμε ότι ο μοναχισμός απαιτεί θυσία και προσφορά και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και για τα δύο.
Ευχόμεθα να σταματήσει ο θόρυβος, που τόσο πικραίνει τους πιστούς, αλλά ιδιαίτερα εμάς, γιατί μας αποσπά από τα πνευματικά μας καθήκοντα.
Από
Επιστροφή στη Sibilla

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

Antonio Di Pietro con Carlo Ruta, per la libertà sul web

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ Carlo Ruta
Antonio Di Pietro con Carlo Ruta, per la libertà sul web
Mentre si allarga nel mondo del web e nel paese civile la mobilitazione contro la sentenza siciliana, che di fatto condanna l’informazione sul web come illegale e clandestina, giunge un nuovo importante impegno dal versante politico. Antonio Di Pietro, leader nazionale del Partito dei Valori, il 4 settembre ha preso posizione in favore di Carlo Ruta e della libera espressione in rete, firmando un articolo sul proprio blog in cui si legge che “quanto accaduto è un atto grave, anzi gravissimo ed è accaduto in una regione dove l’omertà è l’humus su cui cresce e prolifera l’arroganza della malavita organizzata”.
L’ex magistrato di Mani pulite è deciso nel richiamare l’inadeguatezza della legge vigente, dicendola “del tutto fuori tempo e inconciliabile con le nuove forme di comunicazione introdotte con la rivoluzione portata dalla Rete”. Spiega altresì che la medesima deve ritenersi incostituzionale “perché il diritto di informare la costituzione lo riserva a tutti e non solo alla carta stampata che ha registrato il proprio marchio al tribunale”. Afferma quindi che sta provvedendo a redigere una nuova interrogazione parlamentare sulla vicenda, dopo quella del deputato Giuseppe Giulietti, con l’intento di richiedere una nuova normativa che, al più presto, ponga fine a ogni equivoco e sancisca in via definitiva, come è di un paese autenticamente civile, la piena libertà sul web.
Giovanna Corradini
Paolo FiorNello
Lo MonacoCarla Cau
Serena Minicuci
Barbara Gribaudo

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2008

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗ ΣΤΟΝ ΔΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

Ο Βουλευτής Λασιθίου και Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Καρχιμάκης σε απάντηση της πρωτοβουλίας του κ Υπουργού Ναυτιλίας να ζητήσει την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής για να αποφύγει τον τεκμηριωμένο με ΦΕΚ Κοινοβουλευτικό Έλεγχο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ευθεία εμπλοκή του Υπουργού σε εταιρείες ακινήτων, αλλά και offshore (υπεράκτιες) εταιρείες, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μετά την κατάθεση αγωγών κατά βουλευτών, στελέχη της Κυβέρνησης Καραμανλή μηχανεύονται και νέους τρόπους προκειμένου να αποφύγουν τον θεμιτό και τεκμηριωμένο Κοινοβουλευτικό Έλεγχο, αυτή την φορά μη διστάζοντας να εμπλέξουν και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Βουλής.

Λυπούμαστε που πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κ. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας το αυτονόητο:

Όλοι οι Έλληνες πολίτες προσπαθούν να διασφαλίσουν το μέλλον των παιδιών τους. Και δυσκολεύονται ιδιαίτερα λόγω της αποτυχημένης και αδιαφανούς οικονομικής διαχείρισης της Κυβέρνησης Καραμανλή. Αν, όμως, όλοι οι Έλληνες πολίτες έκαναν αυτό που με ευκολία παραδέχεται ο κ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, διαχειρίζονταν, δηλαδή, την οικογενειακή περιουσία τους μέσω υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, εταιρειών συνδεδεμένων στις συνειδήσεις όλων με μεθοδεύσεις φοροαποφυγής, που τελικά πληρώνει η πλειοψηφία των άδικα βαριά φορολογούμενων Ελλήνων πολιτών, τότε η εθνική μας οικονομία θα είχε καταρρεύσει. Και το μέλλον των παιδιών όλων μας, θα ήταν ιδιαίτερα δυσοίωνο.
Είναι, λοιπόν, λυπηρό να χρειάζεται να εξηγήσουμε στον κ. Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, των ακινήτων, των σκαφών αναψυχής, των υπέρογκων ετήσιων οικογενειακών αποδοχών, των επιχειρήσεων real estate, ότι κινείται έξω από κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και δεοντολογίας και αποτελεί πρόκληση για την Ελληνική κοινωνία, αυτό που ο ίδιος παραδέχθηκε σε τηλεοπτικές δηλώσεις του: ΌΤΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΗΝ LENTMAR HOLDINGS LTD, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΧΡΗΣΗ «ΣΥΝΤΑΓΩΝ» ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΥΝΟΪΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΣΕ OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ!
Το ότι η Lentmar Holdings Ltd στα πλαίσια των οικονομικών δραστηριοτήτων της ίδρυσε ως μόνος μέτοχος το 2000 και μία Ελληνική ΕΠΕ με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ», η οποία σήμερα έχει μεταβιβαστεί στον ίδιο τον Υπουργό και τη σύζυγό του, δεν καταργεί την offshore, ούτε την μεταφέρει στην Ελλάδα. Δυστυχώς, όμως, επειδή ακριβώς η Lentmar Holdings Ltd είναι μία υπεράκτια εταιρεία, που δεν είναι καταχωρημένη στα ελληνικά μητρώα εταιρειών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα για τη σύνθεση της, το εύρος και το σύνολο των υπολοίπων δραστηριοτήτων της. Γι’ αυτό ακριβώς θέτουμε όλα αυτά τα ερωτήματα για τις οικογενειακές επιχειρηματικές δραστηριότητες, εγχώριες και υπεράκτιες, σε σχέση με τον κ. Υπουργό.
Ο κ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας δήλωσε, επίσης, ότι το μοναδικό – κατ’ αυτόν – ακίνητο, που η άλλη εταιρεία του, η ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, με 18.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο μόνο και χωρίς καμία άλλη οικονομική δραστηριότητα, κατάφερε να αγοράσει, το πούλησε το 2007 σε Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία και μάλιστα εφοπλιστή, προς τον οποίο ισχυρίστηκε ότι έγινε η μεταβίβαση της εταιρείας. Πέρα από τα μεγάλα ηθικά και πολιτικά ζητήματα που δημιουργεί η ύπαρξη τέτοιων πρόσφατων επιχειρηματικών συναλλαγών του σημερινού Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με … εφοπλιστές, ζητάμε να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν διαθέτουν την επιχειρηματική εμπειρία του Υπουργού στον τομέα των offshore εταιρειών, τους λόγους για τους οποίους το υπ’ αριθμ. 67.828/2007 συμβόλαιο της ίδια της συζύγου του αναφέρει ότι αγοραστής της Υπουργικής εταιρείας που είχε στην ιδιοκτησία της το σχετικό ακίνητο, με τίμημα 70,000 ευρώ, ήταν η MOBICOR COMMERCIAL LTD, Κυπριακή εταιρεία συσταθείσα το Δεκέμβρη του 2006, με μόνο διευθυντή και γραμματέα ένα ονοματεπώνυμο τρίτου προσώπου χωρίς αναφορά κανενός άλλου στοιχείου του!
Ας μην υποτιμά, λοιπόν, ο κ. Υπουργός την νοημοσύνη των πολιτών και ας μην διαμαρτύρεται πως καλείται να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Αν δεν είχε ακολουθήσει την οδό των offshore και είχε διαχειριστεί επώνυμα την περιουσία του, τότε θα του ήταν πολύ εύκολο να αποδείξει και τι είναι και τι δεν είναι.»

Επιστροφή στη Σίβυλλα-Sibilla
(http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.com/)

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Νέα ερώτηση στη βουλή για το ρόλο του Βουλγαράκη στις απάτες με τη μονή Βατοπεδίου

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης
ΘΕΜΑ: «Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας διατηρεί και άλλη εταιρεία ακινήτων την ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ, που σήμερα ανήκει σε αυτόν και τη σύζυγό του, το 2000 όμως που ιδρύθηκε ανήκε στην ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία LENTMAR HOLDINGS LTD (LIMITED) και την οποία εκπροσωπούσε τότε ο σημερινός Υπουργός... Παράλληλα νέα ακόμα πιο αδυσώπητα ερωτήματα γεννά η δήλωση του Υπουργού ότι με μετοχικό κεφάλαιο μόνο 18.000 ευρώ, νεοσύστατη ΕΠΕ ακινήτων (ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ), δική του και της συζύγου του, χωρίς καμία άλλη οικονομική δραστηριότητα, κατάφερε όχι μόνο να εξασφαλίσει δάνειο από Τράπεζα για να προχωρήσει στην αγορά ακριβού ακινήτου, αλλά και να αποπληρώνει τις δόσεις αυτού του δανείου, βρίσκοντας ενοικιαστή διατεθειμένο να δίνει στην ΕΠΕ του Υπουργού Ναυτιλίας τα χρήματα, που αν τα έδινε ο ίδιος ο ενοικιαστής στην Τράπεζα θα είχε στην κυριότητά του το ακίνητο και δεν θα ήταν απλώς νοικάρης. Aκόμα αναμένουμε να μάθουμε το όνομα του επιχειρηματία, με τον οποίο ισχυρίστηκε ότι συναλλάχθηκε ο κ. Υπουργός κατά την πώληση της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ μαζί με το ακίνητό της στην MOBICOR COMMERCIAL LTD»

Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μετά την αποκάλυψη για την ίδρυση εκ μέρους του και της συζύγου του εταιρείας ακινήτων, την οποία μετέπειτα μεταπώλησε σε αγνώστων λοιπών στοιχείων Κυπριακή εταιρεία MOBICOR COMMERCIAL LTD, δήλωσε:
«Κατ’ αρχήν η εταιρεία ως μοναδική δραστηριότητα είχε την αγορά ενός ΜΟΝΟ ακινήτου, γραφεία στην συγκεκριμένη περίπτωση… Η αγορά του ακινήτου αυτού έγινε εξ ολοκλήρου με δάνειο… και η δόση του δανείου εξυπηρετείτο απολύτως από τη δόση του ενοικίου»

Επειδή σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1443/7-3-05 ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ η εταιρεία ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, που ιδρύθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας και τη σύζυγό του το 2005, έχει μετοχικό κεφάλαιο ΜΟΝΟ 18.000 ευρώ και, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επειδή, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, μια τέτοια νεοσύστατη ΕΠΕ με 18.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και χωρίς άλλη περιουσία ή οικονομική δραστηριότητα, μπορεί στην Ελλάδα να κατορθώσει όχι μόνο να πάρει δάνειο για την αγορά ακριβού ακινήτου, αλλά και να το αποπληρώνει.
Επειδή, κινείται εκτός κάθε λογικής της αγοράς, ένας ενοικιαστής που έχει αρκετά χρήματα ώστε να καλύπτει τις δόσεις δανείου της εταιρείας του Υπουργού μηνιαίως, να επιλέγει να ξοδεύει τα χρήματά του για νοίκια σε γραφεία που ανήκουν στην εταιρεία του Υπουργού και να μην τα χρησιμοποιεί για να αποκτήσει ο ίδιος δικά του ιδιόκτητα γραφεία.
Επειδή σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ 2278/3-4-07 την εταιρεία του Υπουργού και της συζύγου του με την επωνυμία ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ, αγόρασε η MOBICOR COMMERCIAL LTD αγνώστων λοιπών στοιχείων.
Επειδή ο Υπουργός, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ισχυρίζεται, ότι πετυχημένος επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από την MOBICOR COMMERCIAL LTD, αρνούμενος όμως πεισματικά να αποκαλύψει την ταυτότητά του.
Επειδή ο Υπουργός επιμένει ότι κατάφερε να βρει πετυχημένο επιχειρηματία διατεθειμένο να αγοράσει την ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ που ήταν – κατά τον Υπουργό - ζημιογόνα, αλλά και ουσιαστικά «καταδικασμένη» να μην μπορεί να πληρώνει εφεξής τις δόσεις του δανείου του μοναδικού ακινήτου της, αφού οι δόσεις του προκαθορισμένου ενοικίου που εισπράττει από το ίδιο ακίνητο, δεν επαρκούν πια για την αποπληρωμή του δανείου λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Επειδή, σύμφωνα με τα ΦΕΚ ΤΑΕ ΕΠΕ 6127/2-7-08 κaι 8526/18-9-00, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας διατηρεί και άλλη εταιρεία ακινήτων την «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ», που σήμερα ανήκει σε αυτόν και τη σύζυγό του, το 2000 όμως που ιδρύθηκε ανήκε στην ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ (OFFSHORE) ΕΤΑΙΡΕΙΑ υπό την επωνυμία «LENTMAR HOLDINGS LTD» και την οποία εκπροσωπούσε τότε ο σημερινός Υπουργός...

Ερωτάσθε:

Πόσες συνολικά υπεράκτιες (offshore) εταιρείες βρίσκονται πίσω από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Υπουργού Ναυτιλίας και της συζύγου στο τομέα των ακινήτων; Ποιοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες τους;
Γιατί ο Υπουργός έσπευσε να διαψεύσει σε ραδιοφωνική εκπομπή ότι υπάρχει καταστατικό που τον εμπλέκει με Υπεράκτια Εταιρεία, την στιγμή που το ίδιο το ΦΕΚ 8526/18-9-00 αναφέρει ρητά πως η «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ», που σήμερα ανήκει στον Υπουργό και τη σύζυγό του, το 2000 ανήκε στην υπεράκτια εταιρεία «LENTMAR HOLDINGS LTD» και την ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣΕ ο σημερινός Υπουργός Ναυτιλίας;
Έχει κάποια σχέση η διασύνδεση Υπουργών της Κυβέρνησης Καραμανλή με ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ εταιρείες με την καθυστέρηση της Κυβέρνησης να αποκαλύψει τις μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων, παρά το γεγονός ότι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο έχει δεσμευθεί ότι θα το πράξει;
Σχετικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας για τις δραστηριότητες της άλλης εταιρείας του, της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, υπάρχει τράπεζα στην Ελλάδα που δανείζει σε νεοσύστατη ΕΠΕ με μόνο 18.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο ικανό ποσό για να αγοράσει ακίνητο και μάλιστα γραφεία; Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τη Βουλή και τον Ελληνικό λαό ποια είναι αυτή η Τράπεζα για να επωφεληθούν οι ευρισκόμενοι σε οικονομική στενότητα λόγω της ανεπιτυχούς Κυβερνητικής οικονομικής διαχείρισης πολίτες.
Πόσο είναι το ύψος του δανείου και ποιος ο ενοικιαστής που δέχθηκε να πληρώνει στη εταιρεία του Υπουργού ενοίκια ίσα με τις δόσεις του δανείου, ενώ με τα ίδια ποσά θα μπορούσε ο ενοικιαστής να εξυπηρετεί ο ίδιος αντίστοιχο δάνειο και να είναι … ιδιοκτήτης;
Ποιες οι αγοραπωλησίες, με ποιους πωλητές και αγοραστές, και ποιες οι συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της δεύτερης εταιρείας ακινήτων του Υπουργού Ναυτιλίας με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΕ», που όπως αποκαλύφθηκε, αρχικά ανήκε σε υπεράκτια Κυπριακή εταιρεία;
Παρακαλούμε να ενημερωθεί η Βουλή για τους πωλητές και αγοραστές των ακινήτων, που διαχειρίστηκαν οι δύο εταιρείες real estate του Υπουργού και της συζύγου του, καθώς και για τις τράπεζες που δανειοδότησαν τις όποιες επενδύσεις, καθώς ρητά το τότε ισχύον αρ. 57 του Συντάγματος απαγορεύει σε εταιρείες με μετόχους Βουλευτές να έχουν οποιαδήποτε συναλλαγή με το δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, άλλα και επιχειρήσεις εποπτευόμενες από το δημόσιο, όπως λ.χ. η Εθνική Τράπεζα;
Γιατί αρνείται ο Υπουργός να αποκαλύψει τον ή τους ιδιοκτήτες της Κυπριακής MOBICOR COMMERCIAL LTD; Σχετίζεται η άρνησή του αυτή με την τελευταία αποκάλυψη ότι τα φιλέτα του Ολυμπιακού χωριού, που δόθηκαν από την Κυβέρνηση Καραμανλή χαριστικά στη Μονή Βατοπεδίου με συμβόλαια της συζύγου του ίδιου Υπουργού, τελικά αγοράστηκαν από την NOLIDED LTD, ίδιας μορφής Κυπριακή εταιρεία; Παρακαλούμε να κατατεθεί στη Βουλή η μετοχική σύνθεση της MOBICOR COMMERCIAL LTD που αγόρασε την εταιρεία του Υπουργού μαζί με το ακίνητό της.

Γίνεται αντιληπτό ότι τίθενται μείζονα ηθικά και πολιτικά ζητήματα για τον Υπουργό, αλλά και ζητήματα διαχείρισης και φορολογικής μεταχείρισης της περιουσίας του. Πέρα από την αναγκαία παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών, στοιχειώδες πολιτική αξιοπρέπεια επιβάλλει και την παρέμβαση της Κυβέρνησης Καραμανλή, που υποτίθεται πως κόπτεται για τη διαφάνεια, προκειμένου να ενημερωθεί ο Ελληνικός λαός για το βάθος της υπόθεσής αυτής, τις συναλλαγές που έγιναν και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες και εταιρείες που συναλλάχθηκαν με τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥπουργόΥ.


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Χρήστος Αηδόνης
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Πεταλωτής
θάνος Μωραΐτης
Θεοδώρα Τζάκρη
Χρύσα Αράπογλου
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιώργος Ντόλιος
Παναγιώτης Ρήγας
Τάσος Σιδηρόπουλος
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Δημήτρης Τσιρώνης
Μιχάλης Παντούλας
Χρήστος Χάϊδος
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Κουσελάς
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Γιάννης Αμοιρίδης
Γιώργος Νικητιάδης
Νίκος Ζωΐδης
Μανώλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Γιάννης Κουτσούκος
Επιστροφή στη Sibilla

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2008

Πέτρος τατούλης: "Να φύγει ο Θ. Ρουσόπουλος''...

Διεθνής εμπειρία και κ. Μάρα Ζαχαρέα
Στο ζήτημα της κ. Μάρας Ζαχαρέα,
στο οποίο βλέπω ότι αρκετοί εμμένετε.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
Στις προηγούμενες εκλογές, για δεύτερη φορά, ο κ. Ρουσόπουλος είναι υποψήφιος βουλευτής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας (διορισμένος δηλαδή από τον πρωθυπουργό) και μετεκλογικά, συνεχίζοντας να απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του προέδρου, αναλαμβάνει τη νευραλγική θέση του υπουργού επικρατείας και κυβερνητικού εκπροσώπου, αρμόδιος για να εποπτεύει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μάλιστα, το momentum θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμο, αφού την ίδια περίοδο έχουν προκηρυχθεί οι ραδιοφωνικές άδειες λειτουργίας αλλά και οι ψηφιακές συχνότητες. Παράλληλα, η σύζυγος του υπουργού, συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη σταδιοδρομία της, εξασφαλίζοντας μια ιδιαιτέρως καλή μεταγραφή στον όμιλο Alter, ως συμπαρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ως ραδιοφωνική παραγωγός στον ρ/σ Real FM και τέλος έχει ξεκινήσει ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα, ως συνεκδότρια free press περιοδικών και στο προσεχές μέλλον συνιδιοκτήτρια τηλεοπτικού καναλιού και ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.Τίποτε μεμπτό δεν θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει στις δύο αυτές επαγγελματικές παρουσίες, αν τις δει κανείς ξεχωριστά. Όταν όμως συνδέονται, πιστεύω ακράδαντα ότι δημιουργούν ένα άνευ προηγουμένου ηθικό ασυμβίβαστο. Επ’ αυτού η διεθνής εμπειρία είναι πολύτιμη για τη χώρα, η οποία ναι μεν γέννησε την Δημοκρατία, σήμερα όμως υπηρετεί προφανώς άλλες αρχές. Το παράδειγμα της Γαλλίας είναι ενδεικτικό. Πρόκειται για τις κυρίες Κριστίν Οκράν και Μπεατρίς Σενμπέργκ, κορυφαίες δημοσιογράφους της Γαλλικής τηλεόρασης, οι οποίες ωστόσο παραιτήθηκαν από την θέση τους όταν οι σύζυγοί τους (Μπερνάρ Κουσνέρ υπουργός εξωτερικών και Ζαν Λουί Μπορλό υπουργός οικονομικών) ανέλαβαν τα καθήκοντα τους ως υπουργοί της νέας κυβέρνησης. Η Μπεατρίς Σενμπέργκ μάλιστα, σε ένδειξη επαγγελματικής ευθιξίας, είχε παραιτηθεί από την θέση της ήδη από την αρχή της προεκλογικής περιόδου, ξεκαθαρίζοντας ότι ακόμη κι αν εκείνη κρατήσει την αμεροληψία της, δύσκολα θα γινόταν πιστευτή από τους συμπατριώτες της. Η κ. Σενμπέργκ, βέβαια, φαίνεται ότι έχει σε κάποια υπόληψη την αντίληψη των Γάλλων πολιτών. Τον ίδιο σεβασμό στην αντίληψη των Ελλήνων πολιτών οφείλει να επιδείξει, αν όχι η κ. Ζαχαρέα, ο κ. Ρουσόπουλος, αν όχι ο κ. Ρουσόπουλος, τότε σίγουρα ο κ. Πρωθυπουργός.Θα ήταν όμως φαλλοκρατικό να ζητήσω, όπως κάποιοι από εσάς, να αφήσει η κ. Ζαχαρέα την εργασία της ή να πάψει να φροντίζει τα προς το ζην της οικογένειας της. Άλλωστε, κατά δήλωση των ιδίων, η αξιοσημείωτη ευμάρεια της οικογένειας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δική της επαγγελματική επιτυχία. Αν λοιπόν αυτή είναι η άποψη του ζεύγους, τότε ο κ. Ρουσόπουλος είναι εκείνος που για να προστατεύσει και το δικό του όνομα και εκείνο της συζύγου του πρέπει να αποχωρήσει από τη θέση αυτή, με δεδομένο μάλιστα ότι υπήρξε και εκ των βασικών εμπνευστών του περίφημου «βασικού μετόχου». Όσο εκείνος διατηρεί αυτή τη θέση, η σύζυγός του δεν μπορεί να θεωρείται αμερόληπτη δημοσιογράφος, πολλώ μάλλον να είναι εκδότρια και συνιδιοκτήτρια media, όπως φέρεται να είναι. Ακόμη περισσότερο δεν μπορεί ως σύζυγος του να διεκδικήσει στο μέλλον έστω κι ένα κομματάκι από την πίττα (που εκείνος διανέμει) της εξαιρετικά πλούσιας κρατικής διαφήμισης. Η υπόθεση είναι κλασική περίπτωση αυτού που διεθνώς αποκαλείται «σύγκρουση καθηκόντων» και εκθέτει όχι μόνο τους ίδιους, αλλά και το κόμμα της ΝΔ και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Αν λοιπόν δεν ενεργήσει ο ίδιος ο κ. Ρουσόπουλος προς αυτήν την κατεύθυνση, τότε ο πρωθυπουργός οφείλει να τον «παραιτήσει» από τη συγκεκριμένη θέση. Η συνύπαρξη αυτή «δημιουργεί λάθος πρότυπα και προσβάλλει τους Έλληνες πολίτες»…


*Διεθνής Εμπειρία και κόμματα «εστιατόρια»


Η διεθνής εμπειρία και πρακτική είναι αυτή που μπορεί να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε κι άλλες παρεξηγήσεις. Το έχω επαναλάβει και στο παρελθόν προς τεκμηρίωση της πάγιας άποψής μου για εφαρμογή του κριτηρίου «πολιτικής ενοχής» (αυτό σημαίνει ότι, οι πολιτικοί , λόγω δεσπόζουσας θέσης, πρέπει να παραιτούνται από θέσεις εξουσίας όταν προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, για να εξισώνονται με τους κοινούς θνητούς και να διευκολύνουν τη διαλεύκανση της υπόθεσης). Ας δούμε το παράδειγμα του Βρετανού υπουργού Εργασίας, Πίτερ Χέιν, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλου σκανδάλου γύρω από τη χρηματοδότηση του Εργατικού Κόμματος, υπέβαλε την παραίτησή του, δηλώνοντας ότι «Θα ελεγχθώ, θα παραιτηθώ για να “καθαρίσω” όνομά μου, και τότε θα επιστρέψω». Ο κ. Χέιν δεν περίμενε να αποφανθεί η δικαιοσύνη για να πράξει τα δέοντα, ούτε ασφαλώς πέρασε από κανενός το μυαλό ότι απλώς θα κατέθετε την κομματική του ταυτότητα και θα παρέμενε ανεξάρτητος βουλευτής( για να θυμηθούμε τα δικά μας περί ανεξαρτητοποίησης…). Την ίδια στιγμή, προφανώς και το Εργατικό Κόμμα δεν θεωρεί εαυτό «εστιατόριο» κατά την ατυχή έκφραση της υπουργού Εξωτερικών, κ. Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία αντιτάχθηκε προ ημερών στην εφαρμογή του τεκμηρίου πολιτικής ενοχής δηλώνοντας ότι τα κόμματα δεν είναι εστιατόρια, όπου έρχεται και φεύγει κανείς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αντίθετα, θα έλεγα ότι το κάθε υγιές και σύγχρονο κόμμα οφείλει να απομακρύνει όσα τυχόν από τα στελέχη του θεωρήσουν το κόμμα «εστιατόριο» στη λογική του «ήλθον, έφαγον και απήλθον». Το τεκμήριο πολιτικής ενοχής πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας, ειδάλλως πολύ σύντομα θα απωλέσει το σύνολο του πολιτικού κόσμου όλην του την αξιοπιστία.Διεθνής εμπειρία και κομματική πειθαρχίαΠολύτιμη είναι η διεθνής εμπειρία και στο πολυθρύλητο πλέον ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας. Θα υπενθυμίσω μόνο ότι η Σιδηρά Κυρία της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ σε καιρούς παντοδυναμίας και μεγάλης λαοφιλίας της είχε «χάσει» στη Βουλή περί τα 32 νομοσχέδια, ορισμένα εκ των οποίων ήταν εξαιρετικά κρίσιμα για την εξέλιξη της κυβερνητικής της πολιτικής. Μάλιστα, κανένας δεν σκέφτηκε ότι αυτή η καταψήφιση των νομοσχεδίων από μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος της θα επέφερε τη διαγραφή των στελεχών αυτών ή άλλες εις βάρος τους κυρώσεις. Προφανώς και η Θάτσερ δεν ένιωσε «όμηρος» αυτής της συμπεριφοράς των στελεχών της, ούτε ασφαλώς οδήγησε τη χώρα της σε εκλογές με αυτήν την δικαιολογία. Και ακόμη παραπέρα. Προφανώς και δεν επέτρεψε σε υπουργούς της να εκτοξεύουν απειλές ένθεν κακείθεν και να προδιαγράφουν εξελίξεις τόσο σημαντικές όπως η προκήρυξη εκλογών**.


Ουδείς εξ ημών (όσο υψηλούς θώκους κι αν κατέχει, από όποια πολιτική οικογένεια και αν προέρχεται) μπορεί να απειλεί συναδέλφους κοινοβουλευτικούς, κραδαίνοντας επί των κεφαλών τους την σπάθη της προσφυγής στην κάλπη. Κανείς δεν είναι όμηρος κανενός. Το κόμμα δεν είναι τσιφλίκι κανενός. Οι εκβιασμοί και τα διλήμματα δεν στέκουν για πολύ στις Δημοκρατίες. Σταθερότητα χωρίς πρόοδο εξυπηρετεί μονάχα εκείνους που ωφελούνται από τη διαιώνιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Έστω κι αν οι λαοί δυστυχούν…


***Ανακεφαλαιώνοντας:Φίλοι bloggers, η σύγκριση των πολιτικών ηθών στον τόπο μας με τα παραδείγματα από άλλες προηγμένες δημοκρατίες δείχνει πόσο δρόμο πρέπει να διανύσουμε για να ξεφύγουμε από τις νοσηρότητες που μας τραβάνε προς τα πίσω και να προχωρήσουμε μπροστά. Η κοινωνία παρακολουθεί ανήσυχη τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, την έλλειψη πολιτικής ευθιξίας, τον αυταρχισμό. Συμμερίζομαι τον θυμό σας. Η αγωνία σας είναι και δικιά μου και μάλιστα μεγαλύτερη, γιατί η δική μου ευθύνη είναι μεγαλύτερη. Πιστεύω στην πολιτική, πιστεύω στις κοινωνικές διεργασίες, πιστεύω στις δυνατότητες αυτού του τόπου. Γνωρίζω ότι δεν είμαι μόνος. Σε όλα τα κόμματα υπάρχει ένα υγιές κομμάτι που αντιστέκεται και στη Νέα Δημοκρατία επίσης.Αρκετά με τις σιωπηλές πλειοψηφίες! Ήλθε η ώρα να βρούμε πρώτοι εμείς την τόλμη να απομονώσουμε όλα εκείνα τα νοσηρά στοιχεία που παρείσφρησαν στο κόμμα και αλώνουν καθημερινά με τις συμπεριφορές τους το οικοδόμημα. Να βρούμε την τόλμη να κατονομάσουμε συγκεκριμένα τους λίγους εκείνους που μπήκαν στην πολιτική φτωχοί και σήμερα υπερηφανεύονται δεξιά και αριστερά για τα βαθιά τους πλούτη, χρεώνοντας τα –πού αλλού- στις συζύγους τους και στις ευγενείς καταβολές τους (πολλοί είμαστε εκείνοι που τους θυμόμαστε επαίτες μιας όποιας θεσούλας)! Να βρούμε την τόλμη να αντικρούσουμε όσους δε διστάζουν να κάνουν συνένοχο ακόμη και τον ίδιο τον πρωθυπουργό στην προκλητική στάση ζωής τους!


**** Να βρούμε την τόλμη να μιλήσουμε με ξεκάθαρα λόγια για αυτούς που πορεύονται στον δημόσιο βίο με μόνη περγαμηνή την δράση τους στα κόμματα και στις κομματικές νεολαίες, τις στενές σχέσεις με υπουργούς, δίχως μισό ένσημο και με λιγοστές σπουδές περιφέρονται ως καταξιωμένοι τεχνοκράτες! Διότι, η βάση του κόμματος, ο ουσιαστικός του πυρήνας συνεχίζει να είναι υγιής, να θυμάται τις δεσμεύσεις, να μένει σταθερός στις αξίες και τις ιδέες που υποσχεθήκαμε να υπηρετήσουμε.Ωστόσο, η κατάσταση είναι δύσκολη. Όσοι κερδίζουν από την πολιτική, έχοντας χάσει και τα τελευταία υπολείμματα προσωπικής αξιοπρέπειας και πολιτικής ευθιξίας, πολεμούν (υπέρ εστιών αλλά όχι υπέρ βωμών...), υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Και ακολουθώντας τα διδάγματα του Μέττερνιχ και του Γκαίμπελς, προσπαθούν να σπιλώσουν ή να διακωμωδήσουν όσους αντιστέκονται. Δεν θα μας κάμψουν. Έχουμε την κοινωνία με το μέρος μας.


Η Ιστορία θα μας κρίνει όλους


.…………………………………………………..


Σημειώσεις:


*Το Φεβρουάριο του 2003, ο τότε εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. κ. Θοδωρής Ρουσόπουλος δήλωνε: «Η διαφθορά που συνοδεύει την κυβέρνηση Σημίτη οδηγεί τον τόπο σε αδιέξοδα, προβάλλει λάθος πρότυπα και προσβάλλει τους Ελληνες πολίτες».**Μολονότι η αγγλική συνταγματική νομοθεσία δεν διέθετε ούτε διαθέτει το άρθρο 84 του ελληνικού συντάγματος το οποίο με τη σοφία του κάνει διάκριση μεταξύ προτάσεως δυσπιστίας και προτάσεως εμπιστοσύνης, όπου για την πρώτη (καταψήφιση, άρα πτώση της κυβέρνησης) απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, δηλαδή του απόλυτου αριθμού των βουλευτών, ενώ για την πρόταση ανανέωσης εμπιστοσύνης απαιτεί την πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 120 κατά τη διατύπωση του συντάγματος, των 2/5 δηλαδή του κοινοβουλίου.


***Στην τελευταία Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, η κ. Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε : «Αν ένας βουλευτής της Ν.Δ. καταψηφίσει ένα νομοσχέδιο… ο Κώστας Καραμανλής και η κυβέρνηση δεν θα γίνουν όμηρος κανενός. Θα πάμε σε εκλογές».


****Στην εκπομπή του Alpha Radio “Kάτι Τρέχει», απαντώντας σε σχόλια ακροατών για τον προκλητικό και πολυέξοδο τρόπο ζωής που ακολουθεί, ο κ. Γιώργος Βουλγαράκης δήλωνε: «Δεν κρύφτηκα ποτέ από κανέναν. Αν κανείς απολαμβάνει ένα επίπεδο ζωής που το δικαιολογεί η συγκρότηση του, η περιουσία του, αυτό είναι θέμα δικό του. Πάντα ζούσα έτσι. (…) Για να με κρατά ο πρωθυπουργός στην κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, κάτι παραπάνω προσφέρω».
Σίβυλλα

«Φοιτητική Πρωτοπορεία»: ΣTOXOI TΩN IMΠEPIAΛIΣTIKΩN ΔYNAMEΩN


«Φοιτητική Πρωτοπορεία»

ΣTOXOI TΩN IMΠEPIAΛIΣTIKΩN ΔYNAMEΩN

Θεωρώντας αδύνατο να μιλήσουμε για τα προβλήματά μας και τους πόθους μας σαν φοιτητές ξέχωρα από τα προβλήματα και τις πολιτικές καταστάσεις που αντιμετώπισε ο λαός μας από την επανάσταση του 1821 μέχρι σήμερα, χωρίς την στοιχειώδη ανάλυση αυτών, θα προσπαθήσουμε ταυτόχρονα τέτοια ανάλυση να μην γίνει και μοναδικός μας στόχος. O ελληνικός λαός δεν κατόρθωσε να πραγματοποιήσει τους στόχους του. Δεν υπήρξε ποτέ η βασική προϋπόθεση που πρέπει να διαθέτει κάθε λαός για την προκοπή του, προϋπόθεση που δίνεται μόνο στα πλαίσια της εθνικής ανεξαρτησίας και της χωρίς όρους λαϊκής κυριαρχίας.
Προϋπόθεση που δεν υπήρξε, όχι μόνο για μας, αλλά για τους περισσότερους λαούς της γης, γιατί λευτεριά και προκοπή σ’ έναν τόπο σημαίνει ταυτόχρονα απαγκίστρωση από ξένα συμφέροντα που είναι η αιτία των ιμπεριαλιστικών τάσεων κάθε καπιταλιστικής δύναμης, όπως αυτές παρουσιάστηκαν διαδοχικά μέσα στην ιστορία.
Έτσι και στην Eλλάδα ένας από τους στόχους που έβαζαν πάντα οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με τη σειρά που διαδέχτηκαν η μια την άλλη, ήταν και είναι μέχρι σήμερα η συνεχής υποδούλωση της παιδείας, το απομάκρυσμά της από τα πλατιά λαϊκά στρώματα, και την χρήση της σαν δυναμικού για το οικονομικό και πολιτικό δυνάμωμα του καπιταλισμού, με τον ιδρώτα του φορολογούμενου λαού.
Aποτέλεσμα μιας τέτοιας τακτικής ήταν η δημιουργία μιας EΛIT διανοουμένων με περιεχόμενο στείρο και γεμάτο φορμαλισμό, ξένο από την ελληνική λαϊκή γνώση και πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο διαχωρισμός και αυτής ακόμα της γλώσσας μας σε γλώσσα του σαλονιού και γλώσσα του λαού, δεν μας παραξενεύει.
Kατά καιρούς λοιπόν διάφορες κυβερνήσεις με τη κυρίαρχη τάξη μέσα στα πλαίσια της ολοκληρωτικής τους εξάρτησης από τα ξένα συμφέροντα εφάρμοσαν και ανάλογα εκπαιδευτικά συστήματα, συστήματα εντελώς ξένα από την ελληνική παράδοση, ιστορία και χαρακτήρα του Έλληνα.
Mερικά χαρακτηριστικά σημεία. 1834. Eφαρμογή του Bαυαρικού συστήματος εκπαίδευσης. Yποχρεωτική εκπαίδευση: 4 χρόνια. Aποτέλεσμα: μετά 75 χρόνια εφαρμογής 65% αγράμματοι, 2% τελειώνει το Λύκειο.
Aποτυγχάνει η προσπάθεια για καλυτέρευση της ομάδας μόρφωσης από τους Γληνό, Δελμούζο και Tριανταφυλλίδη το 1910-13 για να φθάσουμε στις επίσημες στατιστικές του κράτους του 1962: 17% αναλφάβητοι, 16% ημιαναλφάβητοι (δεν έχουν κάνει ούτε τρία χρόνια σχολείο) 5% απολυτήριο γυμνασίου και το 1,5% δίπλωμα ανωτέρων σπουδών. Σε σύνολο 8.500.000 κατοίκων λιγώτερο από 14.000 φοιτητές.
Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι αφού οι πολιτικές καταστάσεις είναι οι παραπάνω που αναφέραμε, είναι αδύνατο να δούμε μια παιδεία που να είναι στην υπηρεσία του λαού και να φροντίζει για την επιστημονική και τεχνολογική του ανάπτυξη.
Aπ’ όλα αυτά φτάνουμε στο συμπέρασμα:
Kατακτήσεις επιστημονικές και τεχνολογικές που έχουν βγει με τα έξοδα του εργάτη, του αγρότη, του μικροεπαγγελματία και γενικά του φορολογούμενου Έλληνα, τον μόνο που δεν εξυπηρετούν είναι αυτόν τον ίδιον, κρατώντας τον ταυτόχρονα σε έναν συνεχή σκοταδισμό.
Aποτελέσματα τέτοιας πολιτικής: Kλειστό νούμερο, φοιτητική μετανάστευση, διευκολύνσεις προς λεγομένους “εθνικόφρονες”, διώξεις δημοκρατικών φοιτητών, καταργήσεις συνδικάτων κ.τλ.
Aλλά σ’ αυτό το σημείο ας δούμε τι εννοούμε παιδεία και εκπαίδευση. Γενικά η έννοια της παιδείας αναφέρεται στη διαδικασία μεταβίβασης θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων από τη κοινωνία στα άτομα με σκοπό να επιτευχθεί η συνειδητή λειτουργία των ιδίων σαν μελών της κοινωνικής ομάδας· με λίγα λόγια, η ένταξη των ατόμων στην κοινωνία. Έτσι η κοινωνία μεταβιβάζει, μέσω των διαφόρων αγωγών της, στο άτομο όχι μονάχα τη γλώσσα, τις ιστορικές, επιστημονικές κ.λπ. παραδόσεις της, αλλά εμφυτεύει (κάνοντας και χρήση ενός μηχανισμού αμοιβών και τιμωριών) στο άτομο τους κανόνες συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τη ζωή της κοινωνίας όσον αφορά την εσωτερική λειτουργία της, αλλά και τη σχέση της με άλλες κοινωνίες. Σε μια κοινωνία όπου μια κοινωνική ομάδα κυριαρχεί πάνω σε μια άλλη, η κυριαρχούσα ομάδα δίνει στα δικά της τα μέλη την παίδευση που χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η θέση της στην κοινωνία σαν κυρίαρχης, και στα μέλη της κυριαρχούμενης ομάδας την παίδευση που χρειάζεται για να παραμείνει υποτελής. Άλλη η παιδεία των κυρίων για τους κυρίους, άλλη των κυρίων για τους δούλους. Yπ’ αυτή την έννοια η παιδεία μέσα σε μια κοινωνία χωρισμένη σε κυρίαρχες και κυριαρχούμενες τάξεις είναι σημαντικώτατο όργανο για την επιβολή και διατήρηση της κυριαρχίας μιας τάξης απάνω στην άλλη. Tο γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί προκύπτει από την ανάγκη της κυρίαρχης ομάδας να εξακολουθεί να υπάρχει, και μπορεί να υπάρχει σαν κυρίαρχη ομάδα μόνον εφόσον παγιώσει τη θέση τής άλλης ομάδας σαν υποτελή της.
Στις εξελιγμένες κοινωνίες, και εννοούμε εδώ εκείνες όπου έχει συντελεστεί ένας καταμερισμός εργασίας των μελών τους μέσα στην παραγωγή και μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση των κοινωνικών τους ρόλων, η παιδεία εξειδικεύεται και αυτή για να προετοιμάσει τα μέλη της ομάδας για τους διαφορετικούς τους ρόλους στην παραγωγή και στην κοινωνία. Σ’ αυτή τη φάση αποκτά μεγαλύτερη σημασία η εκπαίδευση σα μια μορφή παιδείας προορισμένης να οδηγήσει το άτομο σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό ρόλο. H εκπαίδευση στην ταξική κοινωνία πρέπει επομένως αφ’ ενός να εξασφαλίζει, όπως προηγουμένως η παιδεία, την κυριαρχία της μιας τάξης πάνω στην άλλη, αφ’ ετέρου τους κοινωνικούς ρόλους των ατόμων-μελών των δύο τάξεων. Eίναι προφανές λοιπόν ότι η μετατροπή της παιδείας σε εκπαίδευση δεν αλλάζει τίποτα στο ρόλο της σαν όργανο της κυριαρχίας μιας τάξης. Aυτό ας το καταλάβουν επιτέλους οι αφελείς που θεωρουν ότι ο ειδικός, ο εκπαιδευμένος σ’ ένα συγκεκριμένο κλάδο της επιστήμης ή της τέχνης, είναι πάνω από την “πολιτική”. Aν τα πράγματα ήταν έτσι, τότε με το πέρασμα της κοινωνίας στο στάδιο του καταμερισμού της εργασίας και της “παιδείας” στην εξειδικευμένη “εκπαίδευση”, η κυριαρχία μιας τάξης πάνω στην άλλη θα γινόταν αδύνατη γιατί δεν θα υπήρχε τρόπος να βιώσουν στα άτομα εκείνες τις ειδοποιές τους διαφορές που καθορίζουν την ένταξή τους σε τούτη και όχι στη άλλη τάξη ...
Στο σύγχρονο καπιταλιστικό σύστημα ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι μεγάλος και τείνει να γίνει ολοένα μεγαλύτερος. Όσο ανγκαίες είναι οι μηχανές στο εργοστάσιο, ή τα δικαστήρια στο καπιταλιστικό κράτος, άλλο τόσο αναγκαίοι είναι οι εξειδικευμένοι άνθρωποι που θα τα επανδρώσουν.
Tα χρήματα που πάνε στην εκπαίδευση είναι παραγωγικές επενδύσεις ανάλογες με τις επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων.
Mπορούμε τώρα να προχωρήσουμε σε μερικά για τον αγώνα μας συμπεράσματα. H εκπαίδευση και εμείς οι εκπαιδευόμενοι κατέχουμε σημαντικώτατη θέση στη διαδικασία της παραγωγής. Δεδομένου ότι στην κοινωνία που ζούμε η παραγωγή των αγαθών δεν ελέγχεται από τους εργαζομένους, ειδικευμένους και ανειδίκευτους, αλλά από λίγα άτομα που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα μέσα παραγωγής και που αντλούν κέρδη από τη διάθεση των αγαθών στην αγορά. Eμείς οι αυριανοί ειδικευμένοι εργάτες - και σημερινοί φοιτώντες - είμαστε απολύτως αναγκαίοι για την συσσώρευση κερδών των ολίγων ιδιοκτητών και μέσων παραγωγής.
Όμως συσσώρευση κερδών σημαίνει δημιουργία κεφαλαίων στα χέρια ολίγων και αυτό σημαίνει συγκέντρωση δύναμης, πολιτικής δύναμης, κοινωνικής δύναμης, στα χέρια των ολίγων αυτών.
Πώς λοιπόν μπορούμε να επιτύχουμε την αλλαγή του περιεχομένου της εκπαίδευσης στα σημερινά πλαίσια της ολοκληρωτικής κατοχής της πατρίδας από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, κατοχής που κρατιέται με τα όπλα και την ωμή βία; H απάντηση είναι ότι αυτό είναι αδύνατο εφ’ όσον η τύχη του τόπου μας είναι αφημένη στα χέρια ξένων κατεστημένων που εξυπηρετούνται και εκφράζονται από τους ντόπιους λακέδες τους, το στρατό, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Tο αίτημα λοιπόν για μεταρρύθμιση της παιδείας, μάς οδηγεί με ακλόνητη συνέπεια στο αίτημα για την διάλυση μιας τέτοιας πολιτικής κατάστασης. Kαι αυτό μόνοι τους οι φοιτητές δεν μπορούν να το κατορθώσουν. H συνέπεια του φοιτητικού αιτήματος οδηγεί στην αναγκαιότητα συμμαχίας των φοιτητών με άλλα στρώματα του καταπιεζόμενου λαού.
Tο οποιοδήποτε συνεπές φοιτητικό κίνημα οδηγείται αργά ή γρήγορα στο ξεπέρασμα του καθαρού του φοιτητικού χαρακτήρα. Mέσα από τη λογική της ίδιας του της πορείας, το φοιτητικό κίνημα γίνεται: εργατικό, λαϊκό, επαναστατικό. Aυτός είναι λοιπόν ο στρατηγικός προσανατολισμός και του δικού μας φοιτητικού κινήματος, που ήδη βαδίζει σ’ αυτό το δρόμο και γι’ αυτό ακριβώς πέτυχε.
Oι πρωτοπόροι φοιτητές δεν δέχθηκαν να τους μεταχειριστούν σαν “προνομιούχους”, να απομονωθούν από ολόκληρο το λαϊκό κίνημα και να μπλεχτούν σε φασιστικές διαδικασίες από τις δυνάμεις της αντίδρασης. Kατάλαβαν ότι η αιτία των προβλημάτων τους ήταν το σύστημα της καταπίεσης, η κατοχή της πατρίδας μας από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και ο αγώνας τους πέρασε από τη μορφή των συνδικαλιστικών αιτημάτων σε καθαρά διεκδικητικό πολιτικό αγώνα.
Aυτό μάς το δείχνουν ξεκάθαρα η αποχή από τις φοιτητικές εκλογές του Nοέμβρη του 1972, οι καθαρά πολιτικές εκδηλώσεις του περυσινού χειμώνα και άνοιξης, η ανοικτή σύγκρουση του περασμένου Nοεμβρίου τα συνθήματα και οι επιγραφές στις πύλες του Πανεπιστημίου, όπως: Kάτω η Xούντα, Έξω οι Aμερικάνοι, Eπανάσταση λαέ, Ψωμί-Παιδεία-Eλευθερία, Έξω το NATO, ένας είναι ο αρχηγός ο κυρίαρχος λαός, θα γίνει Tαϋλάνδη, κ.λπ.
Δεν χρησιμοποίησαν το συνδικαλισμό σαν αυτοσκοπό, που θα τους έμπλεκε στις διαδικασίες του συστήματος και σε ρεφορμιστικές μεταρρυθμιστικές λύσεις.
O συνδικαλισμός για τους φοιτητές ήταν γέφυρα που τους έφερνε στην πραγματοποίηση του στρατηγικού τους σκοπού, που ήταν η σύγκρουση με τις δυνάμεις που προκαλούν τα προβλήματά τους και ξεσκέπασαν τις αιτίες αυτών, δηλαδή τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό.
Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού και για να διαφυλάξει αυτή την ίδια την ύπαρξή του το Φ.K. βρήκε τους φυσικούς του συμμάχους στις καταπιεζόμενες τάξεις, δηλαδή έγινε εργατικό, λαϊκό επαναστατικό. Kαθιέρωσαν στο κίνημα οριζόντιες λειτουργίες και εξασφάλισαν την άμεση συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων. O συγκεντρωτισμός της ευθύνης και πολιτικής εξουσίας που δημιουργεί η ενιαία καθοδήγηση της κορυφής, αντικαταστάθηκε από την αποκεντρωτική επιρροή των ομάδων βάσεις που δημιούργησαν οι ίδιες τις δημοκρατικές προϋποθέσεις για γενικώτερες πολιτικές μαζικές διεκδικήσεις.
Eμείς έχοντας δει παλιότερα τις σωστές βάσεις στις οποίες έπρεπε να στηριχθή το Φ.K., βάσεις που βγήκαν από σωστή πολιτική ανάλυση, συνεχίζουμε τον προβληματισμό μας σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες που παρουσιάζονται στο ελληνικό Φ.K., στο εσωτερικό και εξωτερικό, για μια παραπέρα συνεπή πορεία του.
Θεωρούμε ότι είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού Φ.K. και πιστεύουμε ότι η προσφορά μας σ’ αυτό το Φ.K. και ολόκληρο το λαϊκό κίνημα είναι η πολιτικοϊδεολογική προώθησή του. H Φοιτητική Πρωτοπορεία είναι μια φοιτητική παράταξη που πιστεύει ότι τα συνδικαλιστικά φοιτητικά προβλήματα είναι ένα σημείο αναφοράς Kοινό όλων εμάς στο εξωτερικό. O συνδικαλισμός όμως για μας είναι η βάση, η αφετηρία των κινητοποιήσεων που αναγκάζονται να καταλήξουν σε πολιτικό αγώνα που θα οδηγεί στη σύγκρουση με τις δυνάμεις της ιμπεριαλιστικής κατοχής. Πιστεύουμε όμως ότι ο βαθμός πολιτικοποίησης θα καθορίσει σε τελευταία ανάλυση τη έκβαση των μελλοντικών κινητοποιήσεων.
H Φ. Πρωτοπορεία βλέπει ότι βρισκόμαστε αυτή την περίοδο σ’ ένα αποφασιστικό σημείο του Φ.K. και του λαϊκού κινήματος.
Για την παραπέρα προώθησή του και την ανάπτυξη του αγώνα, αναγκαία προϋπόθεση είναι η παραπέρα μαζικοποίηση και εντατική πολιτικοποίηση του συλλόγου και των μελών του. Aνάγκη λοιπόν ο καθορισμός της πολιτικής υπόστασης του συλλόγου που θα πρέπει να καθρεπτίζει τους πόθους του ελληνικού λαού για ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία.
Ξεκινώντας από το ότι η αιτία των προβλημάτων μας είναι η κατοχή της χώρας μας από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό διά μέσου της στρατιωτικοφασιστικής στρουκτούρας που εγκαθίδρυσε στη χώρα μας, ο σύλλογός μας πρέπει να είναι καθαρά αντιφασιστικός αντιϊμπεριαλιστικός και μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια να αναπτύσσεται η δράση του.

H AΠOΓPAΦH AΠOKAΛYΠTEI:
ENA EKATOMMYPIO OI ANAΛΦABHTOI
Σχεδόν πάντα όταν θέλουμε να διαπιστώσουμε την πνευματική στάθμη ενός λαού ή ενός κράτους αναφερόμαστε αυτόματα στο ποσοστό του αναλφαβητισμού που υπάρχει και κατάλληλα κρίνομε.

Aναφερόμενοι στην Eλλάδα, από την τελευταία απογραφή που έγινε το 1971, οι στατιστικές λέγουν ότι οι αναλφάβητοι ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο σαράντα χιλιάδες (το 1961 ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες) ακολούθως κατανεμημένοι.

10-14 9.960
15-19 11.680
20-24 13.300
25-29 18.320
30-44 193.000
45-64 389.380
65 και άνω 404.360

Tο ποσοστό του αναλφαβητισμού για το σύνολο του πληθυσμού ηλικίας άνω των δέκα ετών, ήτοι επί 7.302.560 (ολικός πληθυσμός περίπου 8.800.000) είναι 14,2% (δεν υπολογίζονται οι κάτω των δέκα ετών).
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστό αναλφαβητισμού στην Eυρώπη μετά από εκείνο της Πορτογαλίας που ανέρχεται στο 35% περίπου.
Έτσι τα συμπεράσματα βγαίνουν αρκετά εύκολα. Aλλά εκείνο που αγανακτεί ιδιαίτερα, είναι ότι ακόμη και σήμερα όπου η δημοτική τουλάχιστον εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, υπάρχουν τόσοι αναλφάβητοι στις μικρότερες ηλικίες.
Λαβαίνοντας την ηλικία 10-14 η κατανομή έχει ως εξής:

Aστικές περιοχές 4.140
Hμιαστικές περιοχές 1.760
Aγροτικές περιοχές 4.060

Έτσι ενώ σ’ όλα τα προοδευμένα κράτη η υποχρεωτική εκπαίδευση κυμαίνεται στα 8-9 χρόνια, στην Eλλάδα όχι μόνο είναι 6 χρόνια (σημειωτέον ότι πριν το 1967 η υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν 9 χρόνια και η χούντα το επανέφερε στα 6 αλλά και αυτή η ελάχιστη παιδεία δεν αγκαλιάζει την ολότητα των παιδιών.Bέβαια πως μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού στα μυαλά των συνταγματαρχών ή των στρατηγών κ.λπ. δεν υπάρχουν σκέψεις παρά μόνο για κανόνια, τανκς, και πολεμικά αεροπλάνα ενώ η πολλή εκπαίδευση είναι γι’ αυτούς θανάσιμος κίνδυνος γιατί υπονομεύει το διαφθαρμένο και προδοτικό καθεστώς τους.

Πηγή: Νίκος Κλειτσίκας, Π.Α.Κ. - Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα. Αγνωστα ντοκουμέντα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα (1968-1974), Αθήνα 2001.
(
http://www.nikosklitsikas.gr/pak.html)
Επιστροφή στη Σίβυλλα:

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ;

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Στον απόηχο της αποκάλυψης των μεθόδων μιας Κυβέρνησης αδίστακτης, εθισμένης σε πρακτικές νοθείας, εκφοβισμού, κατάλυσης θεμελιακών αρχών της δημοκρατίας μας, προσβολής των θεσμών και του δημοσίου συμφέροντος, ΦΕΚ (Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης) αποκαλύπτει ότι εν ενεργεία Υπουργός, μαζί με τη συμβολαιογράφο σύζυγό του, ιδρύει το 2005 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ κλπ. και μετά την μεταβιβάζει σε αγνώστων λοιπών στοιχείων off shore φοροαποφυγής… (MOBICOR COMMERCIAL LTD) ενώ λίγο αργότερα με την ίδια σχεδόν επωνυμία της αρχικής ΕΠΕ εμφανίζεται ανώνυμη εταιρεία με Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τα ίδια πρόσωπα που απαρτίζουν το ΔΣ της κατασκευαστικής που εμπλέκεται στην αξιοποίηση της με αδιαφανείς μεθόδους διαρκώς αυξανόμενης ακίνητης περιουσίας της Μονής Βατοπεδίου!»

Στο εθισμένο σε αντιθεσμικές μεθοδεύσεις και αδίστακτες συμπεριφορές αυταρχισμού και το στιγματισμένο από εκτεταμένα φαινόμενα συγκάλυψης (ακόμα και εισαγγελικών δικογραφιών που αφορούν εν ενεργεία Υπουργούς), ασυδοσίας και ατιμωρησίας «καθεστώς Καραμανλή», Υπουργός, ισχύοντος του ασυμβιβάστου, δεν διστάζει να ανοίγει «κατασκευαστικές δουλειές» με τη σύζυγό του – συμβολαιογράφο των σκανδαλωδών ανταλλαγών της υπόθεσης Βατοπεδίου και κατόπιν να τις μεταβιβάζει σε υπεράκτια εταιρεία… αγνώστου φορολογικού παραδείσου. Σε ένα τέτοιο «καθεστώς» οι σατανικές συμπτώσεις και ομοιότητες μεταξύ της Υπουργικής εταιρείας με εμπορικό αντικείμενο τα ακίνητα και μία ανώνυμης εταιρείας με συναφές αντικείμενο που διοικείται από τα ίδια πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων της Μονής Βατοπεδίου, δημιουργεί εύλογα και σοβαρά ερωτηματικά, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες θεσμικές αρχές.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ – «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» ΙΔΡΥΕΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΩΝ

Στις 3/3/05 και, ενώ διατελεί Υπουργός, το συγκεκριμένο στέλεχος της Κυβέρνησης Καραμανλή από κοινού με τη σύζυγό του (γνωστή από την εμπλοκή της ως μοναδικής συμβολαιογράφου με παραστάντα δικηγόρο τον αδελφό της στις ζημιογόνες για το Δημόσιο χαριστικές ανταλλαγές ακινήτων τεράστιας αξίας από την Κυβέρνηση Καραμανλή στη Μονή Βατοπεδίου), ιδρύουν την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ» με σκοπό την επ’ αμοιβή με οποιονδήποτε τρόπο διαχείριση ή εκμετάλλευση ακινήτων. Στο καταστατικό της εν λόγω εταιρείας, όπου οι σκοποί της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την «διαχείριση επ’ αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως» και την «οικιστική ανάπτυξη γης», δεν γίνεται καμία αναφορά στον αποκλεισμό από τον σκοπό της εταιρείας εμπορικών δραστηριοτήτων που αφορούν δημόσια ακίνητα ή συναλλαγές με το Δημόσιο, παρά την ρητή απαγόρευση του αρ. 57 του Συντάγματος, που ίσχυε τότε, δημιουργώντας ασυμβίβαστα για τους βουλευτές με ποινή την έκπτωσή τους από το βουλευτικό αξίωμα. (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 1443/7-3-05)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΗΝ OFF SHORE ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ … ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ

Στις 2/4/07 ο εν ενεργεία Υπουργός και η σύζυγός του μεταβιβάζουν την εταιρεία τους σε … υπεράκτια εταιρεία με την επωνυμία «MOBICOR COMMERCIAL LTD», αγνώστων λοιπών στοιχείων. Ο Υπουργός επιλέγει απροκάλυπτα … τους παραδείσους φοροαποφυγής, αλλά και την συσκότιση του εύρους και των τελικών αποδεκτών των συναλλαγών της εταιρείας του!!! Και όπως αναφέρει το κωδικοποιημένο καταστατικό της στο συγκεκριμένο ΦΕΚ, «η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει… και σε ΑΕ …, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργάζεται σε άλλες επιχειρήσεις ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης Εταιρείας»….
(ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 2278/3-4-07)

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ…

ΠΡΩΤΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!
Λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα στις 5/10/07 (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 11792/10-10-07), εμφανίζεται μια νέα εταιρεία, ανώνυμη αυτή τη φορά, με την επωνυμία «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ», επωνυμία που ομοιάζει με αυτήν της Υπουργικής ΕΠΕ…
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!
Της νέας αυτής ΑΕ σκοπός είναι η «εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων», για την επίτευξη του οποίου, όπως αναφέρει στο καταστατικό της
«μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εξωτερικό,… να συμμετέχει… και να αντιπροσωπεύει κάθε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση που έχει ίδιους η παρεμφερείς σκοπούς…»,
δηλαδή, λχ. μια εταιρεία σαν αυτή που ίδρυσε ο εν λόγω Υπουργός με τη σύζυγό του και αργότερα μεταβίβασε σε υπεράκτια εταιρεία…
ΤΡΙΤΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας, ως ΑΕ, δεν εμφανίζεται στα ΦΕΚ... εμφανίζεται μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ανεξάρτητα από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες - μετόχους. Ωστόσο, τα πρόσωπα που συγκροτούν το ΔΣ της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» είναι τα ίδια που στελεχώνουν το ΔΣ της «ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», της εταιρείας που καταγγέλθηκε, χωρίς να διαψευσθεί, ότι διαχειρίζεται μεγάλο μέρος των ακινήτων που χάρισε το Δημόσιο στη Μονή Βατοπεδίου… (ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ 12901/27-11-06).

Όχι μόνο «κοινούς» Προέδρους και μέλη ΔΣ, αλλά μέχρι και «κοινούς» ελεγκτές εταιρικών χρήσεων έχουν οι δύο αυτές – νομικά … διαφορετικές – εταιρείες!

ΤΑ ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ…
Πέρα από τα μείζονα ηθικά, δεοντολογικά, ενδεχομένως και νομικά ζητήματα που δημιουργεί η σύσταση εταιρείας διαχείρισης ακινήτων από εν ενεργεία Υπουργό της Κυβέρνησης Καραμανλή, με σύζυγο που – κατά την εξέλιξη των γεγονότων – εμπλέκεται ως συμβολαιογράφος στην υπόθεση Βατοπεδίου, αλλά και πέρα από την προκλητική επιλογή του Υπουργού να μεταβιβάσει την εταιρεία του σε off shore, πρακτική που παραπέμπει σε μία από τις συνήθεις μεθόδους … φοροαποφυγής, οι παραπάνω σατανικές συμπτώσεις γύρω και από την υπόθεση του Βατοπεδίου δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Και είναι αναγκαίο να διερευνηθεί πλήρως η πιθανότητα συμμετοχών στις μετοχικές συνθέσεις και οι οποιεσδήποτε εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Υπουργικής «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ» (που ξαφνικά μεταβιβάστηκε σε off shore) και της σχεδόν ομώνυμης «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ», μιας εταιρείας που κάλλιστα μπορεί να εκμισθώνει τα ακίνητα που αγοράζει η εμπλεκόμενη στην υπόθεση Βατοπεδίου «ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ», καθώς οι δύο αυτές εταιρείες έχουν την ίδια Διοίκηση!


ΕΠΕΙΔΗ, και μόνο η ίδρυση κατασκευαστικής εταιρείας από εν ενεργεία Υπουργό και τη σύζυγό του, που εμπλέκεται ως συμβολαιογράφος στην σκανδαλώδη υπόθεση Βατοπεδίου, χωρίς πρόνοια στο καταστατικό της εν λόγω εταιρείας για τις περιπτώσεις ασυμβιβάστου που ορίζει το Σύνταγμα, δημιουργεί μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα.
ΕΠΕΙΔΗ, παραμένει αδιανόητο ένας Υπουργός να μεταβιβάζει την κατασκευαστική του σε off shore, ακόμα και αν ανήκει σε μια Κυβέρνηση, που με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων (λχαποποινικοποίηση πλαστών και εικονικών τιμολογίων) κλείνει το μάτι στους φοροφυγάδες.
ΕΠΕΙΔΗ, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πως απευθυνόμαστε σε μια αδίστακτη Κυβέρνηση πολιτειακών εκτροπών νοθείας, συγκάλυψης και ασυδοσίας, οφείλουμε να ενεργοποιήσουμε τον υποβαθμισμένο από την Κυβέρνησή σας θεσμό του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου ενόψει μιας τόσο σοβαρής καταγγελίας
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, μετά την πραξικοπηματική κατάργηση της Αρχής Ζορμπά, αρμόδιος να εκκινήσει τους απαιτούμενους ελέγχους είναι πλέον ο εποπτεύον την ΥΠΕΕ και την νέα «Επιτροπή» για το μαύρο χρήμα Υπουργός Οικονομικών, που μαζί με τον Υπουργό που ίδρυσε την εν λόγω κατασκευατική, διαθέτουν τις δύο πιο πλούσιες και δραστήριες, όπως φαίνεται, συζύγους…

Καλείσθε:

Να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή για τη θέση της Κυβέρνησης Καραμανλή απέναντι στο φαινόμενο εν ενεργεία Υπουργός με σύζυγο εμπλεκόμενη ως συμβολαιογράφο στην δύσοσμη υπόθεση Βατοπεδίου, να έχει ιδρύσει το 2005 κατασκευαστική εταιρεία, την οποία το 2007 μεταβίβασε σε υπεράκτια εταιρεία, αγνώστων λοιπών στοιχείων, δημιουργώντας εύλογες εντυπώσεις απόπειρας φοροαποφυγής! Θα ακολουθήσετε και στην περίπτωση αυτή τη γραμμή της αντιθεσμικής συγκάλυψης που ακολουθήσατε σε άλλες δύσοσμες υποθέσεις στελεχών σας, όπως λ.χ. του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και στην νεότερη υπόθεση των καταγγελιών για «μίζα» και αδιαφανείς αναθέσεις στην άγονη γραμμή τότε εν ενεργεία Υπουργού της Κυβέρνησής σας;
Να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή για τις δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας εν ενεργεία Υπουργού, για τις οποίες δεν υπάρχει ειδικός περιορισμός σε σχέση με τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα στο καταστατικό της, παρά το γεγονός ότι κατά την ίδρυσή της και μέχρι την μεταβίβασή της σε off shore, ίσχυε το ασυμβίβαστο του αρ. 57 του Συντάγματος για όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν συναλλαγές τις συγκεκριμένης εταιρείας που εμπίπτουν στο ασυμβίβαστο; Είναι μήπως αυτός ένας από τους λόγους που η εταιρεία μεταβιβάστηκε σε off shore, λοιπών αγνώστων στοιχείων;
Να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή για τον τρόπο και τον βαθμό φορολογικού ελέγχου μιας ΕΠΕ που έχει μεταβιβαστεί σε off shore εταιρεία, μια πρακτική την οποία πολλές φορές η Κυβέρνησή σας (στα λόγια, γιατί στην πράξη μέχρι και η εποπτευόμενη από τον Υπουργό Οικονομικών Εθνική Τράπεζα ίδρυσε θυγατρική για τέτοιου είδους … εξυπηρετήσεις σε ισχυρούς πελάτες της) έχει στηλιτεύσει καθιστώντας την συνώνυμη της εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Ποια είναι τα πραγματικά φυσικά πρόσωπα πίσω από την συγκεκριμένη υπεράκτια εταιρεία;
Να μεριμνήσετε άμεσα ώστε κινητοποιηθούν όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί προκειμένου να εξακριβωθούν πιθανές σχέσεις της ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, που ιδρύθηκε από τον εν λόγω Υπουργό της Κυβέρνησης σας και την σύζυγό του, συμβολαιογράφο των σκανδαλωδών «ανταλλαγών» της υπόθεσης Βατοπεδίου, με τις κοινής Διοίκησης εταιρείες ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ και ΑΝΘΕΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, γνωστή από την εμπλοκή της στη εκμετάλλευση της διαρκώς αυξανόμενης, εξαιτίας ζημιογόνων για το δημόσιο συμφέρον μεθοδεύσεων της Κυβέρνησης Καραμαμλή, ακίνητης περιουσίας της Μονής Βατοπεδίου. Ποια είναι αναλυτικά η μετοχική σύνθεση των δύο τελευταίων εταιρειών, η οποία δεν εμφανίζεται στα ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ που αποτυπώνουν μόνο την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου; Να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα στη Βουλή.
Υπάρχουν και άλλα στελέχη της Κυβέρνησης Καραμανλή έχουν καταφύγει… στη λύση των υπεράκτιων εταιρειών φοροαποφυγής, την οποία καλλιεργεί τελικά η Κυβέρνησή σας, όχι μόνο με ανεπίτρεπτες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά, όπως φαίνεται, και με το παράδειγμά της, το κόστος της οποίας, η Κυβέρνηση Καραμανλή το μετακυλύει με άδικα εισπρακτικά μέτρα στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Χρήστος Αηδόνης
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Πεταλωτής
θάνος Μωραΐτης
Θεοδώρα Τζάκρη
Χρύσα Αράπογλου
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιώργος Ντόλιος
Παναγιώτης Ρήγας
Τάσος Σιδηρόπουλος
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Δημήτρης Τσιρώνης
Μιχάλης Παντούλας
Χρήστος Χάϊδος
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Κουσελάς
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Γιάννης Αμοιρίδης
Γιώργος Νικητιάδης
Νίκος Ζωΐδης
Μανώλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Βαρβαρίγος